Data dodania: 10.06.2017

Edycja specjalna programu „MALUCH plus" 2017

W ramach programu „Za życiem", 9 czerwca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło specjalną edycję konkursu „MALUCH plus".

Gminy - bo do nich ten program jest skierowany - mogą się ubiegać o środki nawet do 80 proc. kosztów projektu na tworzenie nowych, dostosowywanie i zapewnienie funkcjonowania istniejących miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych – instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Gmina może złożyć oferty w ramach wszystkich modułów. Łącznie do rozdysponowania jest 15 mln zł.

Więcej informacji o projekcie, formularz zgłaszający wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.mpips.gov.pl . Można go złożyć w formie papierowej lub elektronicznej przez ePUAP, do właściwego ze względu na położenie gminy, na której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki – urzędu wojewódzkiego.
Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.
Data publikacji: 10.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.