Data dodania: 14.06.2017

Odwołanie prezesa Zarządu PFRON

W związku z zakończeniem misji polegającej na reorganizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z dniem 14 czerwca 2017 r. prezes Rady Ministrów Beata Szydło, na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, odwołała Roberta Kwiatkowskiego ze stanowiska prezesa Zarządu PFRON.

Do czasu powołania nowego prezesa obowiązki pełnić będzie zastępca prezesa Zarządu Dorota Habich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wybór kandydata na stanowisko prezesa Zarządu PFRON nastąpi w drodze otwartego konkursu.

Info: MRPiPS

Data publikacji: 14.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.