Data dodania: 02.06.2017

Raport dot. systemu orzecznictwa jeszcze w czerwcu

Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, w którym zasiadają przedstawiciele m.in. PFRON, Ministerstwa Zdrowia, resortu obrony narodowej, KRUS, do końca czerwca ma zakończyć przegląd polskiego systemu orzecznictwa.

Zapewniła o tym prof. Gertruda Uścińska, kierująca pracami tego zespołu.

Na postawie tego przeglądu zostanie sporządzony raport zawierający diagnozę stanu prawnego, diagnozę organizacyjną, zasady orzecznictwa, koszty.

Obecne systemy są zróżnicowane i rozproszone, dlatego kolejnym etapem prac zespołu będzie opracowanie założeń propozycji ich uporządkowania i zintegrowania. Minister Rafalska zakłada, że propozycje te zostaną przedstawione do końca tego roku.

kat

Data publikacji: 02.06.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON