Data dodania: 19.06.2017

Dorota Habich będzie pełniła obowiązki prezesa Zarządu PFRON

Z dniem 15 czerwca br. prezes Rady Ministrów Beata Szydło powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychi Dorocie Habich, dotychczasowej zastępcy prezesa Zarządu PFRON ds. programowych. Będzie pełnić te obowiązki do czasu powołania prezesa Zarządu spośród osób wyłonionych w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru.

Dorota Habich jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej. Uczęszczała również do Studium Integracji Europejskiej oraz Polsko-Francuskiego Instytutu Ubezpieczeń w Warszawie.

Od 25 sierpnia 2016 r. pełni funkcję zastępcy prezesa PFRON ds. programowych. W latach 2007-2016 była wiceprezesem Głównego Urzędu Miar. Od 2004 r. do 2006 r. pełniła funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Polityki Społecznej oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wcześniej pracowała w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń oraz Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, gdzie pełniła m.in. funkcję dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji oraz dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.
Od 2002 r. mianowany urzędnik służby cywilnej.
Info i fot.: PFRON

Data publikacji: 19.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.