Data dodania: 20.06.2017

Za życiem: konsultacje w regionach

Ruszają konferencje regionalne w ramach konsultacji społecznych programu Za życiem. Pierwsze spotkanie odbędzie się 23 czerwca w Szczecinie. Znany jest już pełen harmonogram konferencji.

„Konsultacje+" to cykl szesnastu regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbędzie się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu „Za życiem". To także 32 spotkania ze środowiskami osób z niepełnosprawnością. Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zainteresowanych.

Pierwsza ogólnopolska konferencja otwierająca „Konsultacje+" odbyła się 17 maja w Warszawie. 23 czerwca w Szczecinie ruszają konferencje regionalne, które odbędą się w każdym województwie i zakończą się 4 października w Opolu.

Harmonogram konferencji regionalnych:

· 23.06.2017 Szczecin
· 27.06.2017 Białystok
· 28.06.2017 Ełk
· 03.07.2017 Gorzów Wlkp.
· 11.07.2017 Kraków
· 12.07.2017 Częstochowa
· 25.07.2017 Rzeszów
· 26.07.2017 Lublin
· 05.09.2017 Kielce
· 09.09.2017 Gdańsk
· 19.09.2017 Bydgoszcz
· 20.09.2017 Siedlce
· 26.09.2017 Wrocław
· 02.10.2017 Łódź
· 03.10.2017 Poznań
· 04.10.2017 Opole
Program „Za życiem" ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,7 mld zł.

Więcej o programie w informatorze.

Projekt „Konsultacje +", realizowany jest w okresie od 1 marca 2017 r., do 31 marca 2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska.

Info: MRPiPS

Data publikacji: 20.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.