Data dodania: 23.06.2017

Fundacja Ducha doceniona i nagrodzona!

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że zaprzyjaźniona z redakcją „Naszych Spraw" Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych z Torunia, której działania wspieramy i kibicujemy im od 25 lat, otrzymała prestiżową nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii - Działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka.

Uroczysta gala odbyła się 19 czerwca w sali koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu.

Doceniono efekty zakończonej w zeszłym roku rewitalizacji i zagospodarowania obiektów ośrodka Fundacji oraz jej działalność.

Założycielem Fundacji i inspiratorem procesów rehabilitacyjnych realizowanych przez Fundację oraz twórcą autorskiego programu rehabilitacji naturalnej, był Stanisław Duszyński – „Duch", wieloletni prezes Fundacji, który zmarł w grudniu 2005 r.

Dzieło rozpoczęte przez „Ducha" kontynuują i rozwijają z powodzeniem prezesi Fundacji: Joanna Duszyńska-Gawińska, Jolanta Żydołowicz i Stanisław Kijewski.

Fundacja Ducha jest organizacją pozarządową posiadającą status OPP, zajmującą się rehabilitacją naturalną ludzi z niepełnosprawnością, w tym szczególnie dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami dysfunkcji. Są to zróżnicowane formy szeroko pojętej rehabilitacji, zmierzającej do usprawniania fizycznego, ale przede wszystkim do budowania postaw psychicznych, umożliwiających podejmowanie życiowych wyzwań, umożliwiających pełne wykorzystanie posiadanego potencjału, w dążeniu do niezależnego życia - wbrew niepełnosprawności.

W ciągu wieloletniej działalności kadra Fundacji stworzyła w Toruniu jeden z najlepszych ośrodków terapii konnej w kraju. Posiadają doskonałą bazę rehabilitacyjną, specjalnie przeszkolone konie, a nade wszystko dobrą, wykwalifikowaną kadrę pracowników. Prowadzony przez Fundację Ośrodek Hipoterapii posiada od 1999 roku certyfikat ośrodka objętego patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

W skali roku wykonywanych jest ok. 4000 zabiegów hipoterapeutycznych dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności (porażenie mózgowe, zespół Down'a, autystyczne, głuche, niewidome, z dysfunkcjami sprzężonymi itp.)

IKa

fot. Fundacja Ducha

Data publikacji: 23.06.2017 r


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.