Data dodania: 26.06.2017

Okrągły Stół dla Niepełnosprawności

Jak zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami? Jak spowodować, aby osoby te miały lepszy dostęp do edukacji? Co zrobić, aby infrastruktura, w której żyjemy była bardziej dostępna? Nad tymi m.in. kwestiami zastanawiali się 26 czerwca eksperci w ramach Okrągłego Stołu dla Niepełnosprawności.

Efekt ich obrad znajdzie odzwierciedlenie w pracach nad raportem ws. realizacji Europejskiej Strategii dla Niepełnosprawności na lata 2010-20120 w Parlamencie Europejskim.

Na zaproszenie europosła Marka Plury w Katowicach gościli eksperci z całej Polski zajmujący się tematyką związaną z niepełnosprawnościami. W ramach Okrągłego Stołu dla Niepełnosprawności zasiedli przedstawiciele Parlamentu RP, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, czy edukacyjnych.

- Chciałem wykorzystać Państwa doświadczenie, abyśmy wspólnie przyjrzeli się instrumentom, jakie Unia Europejska oferuje do tego, aby Europejczyk, w tym także Polak z niepełnosprawnością, mógł żyć możliwie jak najbardziej samodzielnie, aktywnie zawodowo i społecznie. Aby mógł rozwijać się używając swoich talentów dla własnego i wspólnego dobra - powiedział witając gości europoseł Marek Plura, będący aktualnie współautorem przeglądu Europejskiej Strategii dla Niepełnosprawności w Parlamencie Europejskim.

Zaproszenie do grona ekspertów przyjął między innymi szef senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jarosław Duda, który podkreślał wagę europejskich rozwiązań w kwestii polityki dotyczącej niepełnosprawności. - Wyraźnie widać jak bardzo istotne są kwestie związane z prawem europejskim w tym obszarze i jak ważne jest abyśmy je skutecznie w naszej rzeczywistości mogli wdrażać. To nie jest zawsze proste. Wiem to ze swojego wieloletniego doświadczenia, jako pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. To jest także okazja, aby Państwu serdecznie podziękować za współpracę w tamtym okresie. Za to, że byli Państwo pomocni i konstruktywni, ale także i krytyczni - dodał Jarosław Duda.

Parlament Europejski pracuje obecnie nad przeglądem Europejskiej Strategii dla Niepełnosprawności na lata 2010-2020 i zarazem chce wyznaczyć kierunek polityki w tym zakresie na kolejne lata. W strategii określono osiem podstawowych obszarów działania na poziomie UE: dostępność, uczestnictwo, równość, zatrudnienie, kształcenie i szkolenie, ochrona socjalna, zdrowie i działania zewnętrzne.

W Unii Europejskiej żyje około 80 mln osób z niepełnosprawnościami. Osoby te często napotykają bariery, które uniemożliwiają im pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia na równych zasadach z innymi obywatelami. Unia Europejska zobowiązała się do usuwania tych przeszkód oraz do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i dlatego przystąpiła do Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wdrażanie konwencji to ciągły proces i wspólna odpowiedzialność instytucji europejskich oraz państw członkowskich. Na szczeblu europejskim Konwencja ONZ jest wdrażana w ramach Europejskiej Strategii ws. Niepełnosprawności na lata 2010-2020.
pr
Data publikacji: 26.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.