Data dodania: 29.06.2017

MALUCH+ edycja „Za życiem"

Jeszcze tylko do 3 lipca można składać oferty w ramach konkursu „MALUCH plus" 2017 – edycja specjalna „Za życiem". Jest to program wspierający rozwój i dostępność żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki.

W ramach konkursu gminy mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektów skierowanych do dzieci niepełnosprawnych. Łącznie do rozdysponowania jest 15 mln zł.

Dotacja może zostać przeznaczona na utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci, zapewnienie funkcjonowania miejsc już istniejących lub też na dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017).

Program „MALUCH plus" 2017 – edycja specjalna „Za życiem" nie jest jednak jedynym wsparciem dla projektów obejmujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Zarówno gminy, ale także osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą także składać oferty w ramach programu MALUCH Plus.

Dotyczy to także dofinansowania żłobków integracyjnych, gdzie dzieci od najmłodszych lat korzystają z zajęć integracyjnych i ogólnorozwojowych. Dzięki temu szybciej adoptują się w środowisku rówieśników.

Do takich placówek, które otrzymały wsparcie z Programu MALUCH Plus należy np. Klub Dziecięcy „Centrum Małego Dziecka" w Krakowie, czy Żłobek Miejski nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim.

- W żłobku integracyjnym możemy we wczesnym okresie rozwoju dziecka rozpocząć specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne, wplecione w codzienną zabawę, w znanym dziecku, a co za tym idzie dającym poczucie bezpieczeństwa, otoczeniu, co przynosi znakomite efekty terapeutyczne – mówią opiekunowie krakowskiego Klub Dziecięcego „Centrum Małego Dziecka".

Kontakty z dziećmi niepełnoprawnymi pozytywnie wpływają na wszystkich uczestników zajęć.

- Warto pokazywać dzieciom w normie rozwojowej, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami, że pięknie się od siebie różnimy i jesteśmy sobie potrzebni"- mówi Iwona Nowak, dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia" w Łochowie, które od momentu powstania w 2011 roku, niemal co roku (za wyjątkiem 2012 r.) otrzymuje wsparcie finansowe z Programu MALUCH Plus.

Info: MRPiPS

Data publikacji: 29.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.