Data dodania: 28.06.2017

Znana jest list placówek włączonych do tzw. sieci szpitali

27 czerwca oddziały wojewódzkie NFZ opublikowały listy placówek zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali. Znalazły się w nich 593 placówki (145 152 łóżka). Poza systemem znajdzie się ok. 7887 łóżek. Szpitale znajdujące się w sieci będą miały zagwarantowane finansowanie w ramach umowy z NFZ. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

Szpitale poza siecią będą mogły przystąpić tak jak dotychczas do konkursów. Pula środków NFZ przeznaczonych na ten cel proporcjonalnie nie zmniejszy się. Do konkursów mogą też przystąpić szpitale sieciowe, które będą chciały otrzymać finansowanie, np. na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów.

Jak zapewnia minister zdrowia mimo, że dotychczas kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne miało 912 placówek to liczba świadczeń się nie zmniejszy a ma być ich nawet więcej. Wszędzie tam, gdzie te świadczenia będą konieczne, a nie są zabezpieczone przez jednostki, które są w sieci, NFZ rozpisany zostanie konkurs na realizację świadczeń.

W sieci znajdą się szpitale „szczególnie istotne dla zapewnienia pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych". Zostały one podzielone na sześć różnych poziomów. Pierwszy to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: onkologiczne lub pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie.

Ogłoszone wykazy szpitali sieciowych zostaną jeszcze do 26 września uzupełnione o placówki, które powstaną w wyniku połączenia dwóch lub więcej podmiotów leczniczych.

Podstawą finansowania szpitali, które znalazły się w sieci, będzie ryczałt wyliczony według wzoru określonego w rozporządzeniu, który jest jednakowy dla wszystkich szpitali.

Dodatkowo odrębnie finansowane będą świadczenia szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb pacjentów, np. odbieranie porodów, udzielanie pomocy w razie zawałów serca, programy lekowe, endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego czy świadczenia związane z leczeniem onkologicznym.
kat
Data publikacji: 28.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.