Data dodania: 30.06.2017

Pacjenci nie stracą miejsc w kolejkach

Po opublikowaniu przez NFZ listy sieci szpitali pojawiły się obawy, że pacjenci szpitali, które nie wejdą do sieci utracą miejsca w kolejkach.

Ministerstwo Zdrowia 29 czerwca opublikowało komunikat, w którym zapewnia, że „osoby czekające na uzyskanie świadczenia w podmiocie, który nie znalazł się w sieci i nie uzyska kontraktu w konkursie, będą przeniesione do innego świadczeniodawcy z zachowaniem terminu".

Ponadto Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że szpitale znajdujące się poza siecią mogą ubiegać się do finansowanie w ramach konkursu. NFZ przeznaczy ok. 7 proc. z puli środków przeznaczonych na leczenie szpitalne.

Według tego resortu wprowadzenie sieci szpitali na okres czterech lat stabilizuje ich sytuację.
kat
Data publikacji: 30.06.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.