Data dodania: 03.07.2017

Spotkanie minister Rafalskiej z dyrektorami oddziałów PFRON

Nowa rola oddziałów Funduszu była tematem spotkania minister Elżbiety Rafalskiej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza z dyrektorami oddziałów PFRON.

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom z niepełnosprawnoscią pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Jak podkreśliła p.o. prezesa Zarządu Dorota Habich działania te realizowane są zarówno na poziomie centralnym oraz lokalnym - każdy z 16 oddziałów Funduszu pełni rolę regionalnego koordynatora wsparcia oraz lidera do spraw osób niepełnosprawnych.

- Widzę jak szeroko zakrojona jest ta działalność. Oddziały współpracują z wieloma instytucjami, które też działają na rzecz osób niepełnosprawnych, z Wojewódzkimi Urzędami Pracy, z ZUS-em, z PCPR-ami, z wojewodami, bardzo często podpisują porozumienia, współpracują z uczelniami. Oczywiście naturalnym partnerem są też pracodawcy. Pomysłowość i oferta, którą mają regionalne oddziały jest bardzo zróżnicowana - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Podczas dwudniowego spotkania (29-30 czerwca br.) poświęconego nowej roli oddziałów Funduszu jako regionalnych koordynatorów wsparcia dla osób niepełnosprawnych, dyrektorzy przedstawili sprawozdania z działalności kierowanych przez siebie jednostek. Omówiono również obszary ryzyk i zagrożeń, a także schemat działań służących zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny poświęcony wskaźnikom realizacji strategii PFRON.
Info i fot. PFRON

Data publikacji: 03.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.