Data dodania: 01.07.2017

Pierwszy pakiet "Za życiem"

Pakiet zmian ustawowych wdrażających program „Za Życiem" został podpisany przez Prezydenta RP i ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian, które wprowadza ustawa.

Ustanowiony 20 grudnia 2016 r. program „Za życiem" wspiera rodziny z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci. Realizacja programu wymaga nowelizacji kilku ustaw. Ogłoszony w Dzienniku Ustaw akt prawny jest I etapem realizacji tego programu, drugi etap – zostanie wprowadzony kolejnym projektem ustawy, której przyjęcie zaplanowano w IV kw. 2017 r

Info: MRPiPS

Data publikacji: 01.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.