Data dodania: 19.07.2017

Informacja o podziale środków PFRON dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2017

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 54/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 10/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków Funduszu na 2017 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (...).

Plan finansowy PFRON na 2017 r. przewiduje środki wg algorytmu (łącznie z kosztami obsługi) w wysokości 930 000 tys. zł z tego:

1. dla samorządów wojewódzkich 143 000 tys. zł (bez kosztów obsługi)
2. dla samorządów powiatowych 764 317 tys. zł (bez kosztów obsługi)
Podziały środków PFRON zawarte są w załącznikach:

Załączniki
• samorządy wojewódzkie - załącznik nr 1 (xls 30.5 KB)
• samorządy powiatowe - załącznik nr 2 (xls 66.5 KB)
Data publikacji 19.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.