Data dodania: 02.08.2017

„Samorząd Równych Szans 2017" – zaproszenie do udziału w konkursie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają do udziału w IX edycji konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W konkursie mogą wziąć udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Rada Nagrody, pod przewodnictwem pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, przyzna minimum trzy równorzędne nagrody główne dla następujących grup samorządów:
- najlepsza gmina,
- najlepszy powiat grodzki,
- najlepszy powiat ziemski/województwo.

Ponadto najciekawsze projekty zostaną nagrodzone nagrodą specjalną – statuetką Zarządu PFRON oraz nagrodami regionalnymi.

Działania zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji grupy docelowej, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych - dlatego nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty, mają realną szansę, aby zdobyć główną nagrodę.

Projekty zgłaszane do konkursu mogą dotyczyć różnych obszarów – ich lista znajduje się w Regulaminie Konkursu (paragraf nr 4).

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:
• niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – ze względu na temat przewodni tegorocznego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,
• działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami – ze względu na nawiązania do rządowego programu „Za życiem",
• edukacja włączająca – ze względu na wyzwania w tym obszarze i reformą oświaty,
• działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami – ze względu na temat priorytetowy zeszłorocznego II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,
• dostępne wybory – ze względu na obowiązek zwiększenia udziału dostępnych lokali wyborczych,
• działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas ogólnopolskiej gali, w której wezmą udział m.in. przedstawiciele PFRON, Sejmu, urzędów centralnych, nagrodzonych samorządów oraz organizacji pozarządowych i mediów. Gala odbędzie się na początku grudnia w Krakowie. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane zgromadzonym uczestnikom w trakcie gali.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2017 r.

Składanie wniosków konkursowych:

Wnioski do konkursu należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.org.pl, w której znajdują się wszystkie niezbędne informacje o konkursie (http://bazadobrychpraktyk.org.pl/contest/view/7)

Opis procesu rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk znajduje się w załączonym Przewodniku: Przewodnik rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk.pdf

Zasady Konkursu znajdują się w Regulaminie: Regulamin Konkursu Samorząd Równych Szans 2017

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Bazy można uzyskać pod numerem tel.: 12 629 85 14 lub pisząc na adres mailowy: bdp@firr.org.pl.

Dokumenty do pobrania
Pobierz plik Przewodnik rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk.pdf (953 KB)
Pobierz plik Regulamin konkursu "Samorząd Równych Szans 2017".pdf (592 KB)
Info: PFRON, oprac. sza
Data publikacji: 02.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.