Data dodania: 08.08.2017

Porozumienie PFRON z Kraków Airport – Balice i wystawa „Sztuka Osób Niepełnosprawnych

PFRON podpisał kolejne porozumienie, dzięki któremu realizowane będą zadania, mające na celu poprawienie sytuacji osób z niepełnosprawnością w Małopolsce. Od 7 sierpnia br. nowym i bardzo znaczącym partnerem jest Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o., dla której ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

W ramach porozumienia, strony reprezentowane przez Dorotę Habich – p.o. prezesa Zarządu PFRON, zastępcę prezesa Zarządu ds. Programowych oraz Radosława Włoszka – prezesa Zarządu Spółki Międzynarodowy Port Lotniczy zobowiązują się m.in. do realizacji postanowień ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, kształtowania pozytywnych postaw wobec tych osób, ich aktywizację zawodową i społeczną oraz zwiększenie dostępności (architektonicznej i funkcjonalnej) obiektów i usług Międzynarodowego Portu Lotniczego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.

-Podpisane dzisiaj porozumienie jest bardzo ważne dla PFRON, dlatego że pozyskaliśmy partnera o bardzo dużym potencjale, który ma głęboką świadomość potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz chce działać na rzecz tych osób i na rzecz społeczności lokalnej" – zaznaczyła Dorota Habich, p.o. prezesa Zarządu PFRON.

Kraków Airport spełnia europejskie standardy związane z obsługą osób niepełnosprawnych, a niejednokrotnie je przewyższa. Pracownicy krakowskiego lotniska cały czas podejmują działania zmierzające do poprawy jakości obsługi tej grupy osób niepełnosprawnych.

- W podpisanym dziś porozumieniu chodzi nie tylko o obsługę osób niepełnosprawnych, ale również o podjęcie działań zmierzających do tworzenia przyjaznych dla osób nich miejsc pracy na naszym lotnisku – powiedział prezes Radosław Włoszek.

Na krakowskim lotnisku osoby niepełnosprawne mogą skorzystać m.in. z tzw. niebieskiej ścieżki, czyli systemu dedykowanych oznaczeń, a także paneli przywoławczych ułatwiających poruszanie się po lotnisku. Punkty informacji lotniskowej są również przystosowane do obsługi pasażerów z niepełnosprawnością narządu słuchu. Na lotnisku zostały zamontowane stałe pętle indukcyjne, dzięki którym osoba posiadająca aparat słuchowy słyszy głos pracownika informacji bez szumów w tle. Głos przekazywany jest bezpośrednio do aparatu słuchowego obsługiwanego pasażera.

W ramach tego porozumienia udało się zrealizować jedno z jego postanowień, tj. podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz osób z niepełnosprawnością w obszarze kultury i sztuki.

Tego samego dnia, tj. 7 sierpnia na lotnisku miało miejsce otwarcie wystawy „Sztuka Osób Niepełnosprawnych", która będzie dostępna do 14 sierpnia. Ekspozycja jest zbiorem wybranych prac największego w Polsce konkursu, który popularyzuje twórczość artystyczną osób z niepełnosprawnością.

- Wystawa pokazuje, że poziom wrażliwości i komunikacji przez sztukę jest tym co łączy i prowadzi do pełnej integracji i pełnego włączenia osób niepełnosprawnych – podkreśliła Dorota Habich, p.o. prezesa Zarządu PFRON.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy obecni byli zaproszeni goście: poseł Urszula Rusecka - zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, poseł Jarosław Szlachetka, Ludwik Węgrzyn – starosta bocheński, Krzysztof Głuchowski – dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Helena Maślana – prezes Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Krakowa.

Info: PFRON, oprac. sza

fot. Helena Maślana

Data publikacji: 08.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.