Data dodania: 31.07.2017

Ma powstać Narodowe Centrum Autyzmu

Z inicjatywy prezesa Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, senatora Stanisława Koguta, ma powstać Narodowe Centrum Autyzmu. Ma to być pierwsza tego typu placówka w Polsce, wyposażona w 40 dwuosobowych pokoi oraz gabinety lekarsko-rehabilitacyjne m.in. okulistyczny, stomatologiczny, kardiologiczny oraz zapewnione będą inne usługi medyczne potrzebne osobom z autyzmem.

Przy Centrum powstanie także kolejny zakład aktywizacji zawodowej.

Przy budowie nowego obiektu m.in. pomagają – w ramach programu – „Resocjalizacja we współpracy ze społeczeństwem" osadzeni w zakładzie karnym w Nowym Sączu.

Narodowe Centrum Autyzmu to kolejne przedsięwzięcie Fundacji. W ramach jej struktur działają już m.in.: stacjonarne i domowe hospicjum, ośrodek hipoterapii i dogoterapii, ośrodek rehabilitacyjny dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, niepubliczne przedszkole integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej, zakład aktywności zawodowej, w którym zatrudnione są 33 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Nowoczesne i dobrze wyposażone budynki to tylko połowa sukcesu, drugą tę ważniejszą stanowią ludzie. W Fundacji zatrudnionych jest 219 osób, którzy zapewniają dobrą opiekę i rodzinną atmosferę.

Otwarcie Narodowego Centrum Autyzmu planowane jest na Boże Narodzenie 2018 r. Więcej informacji na stronie Fundacji: www.fpon.org
kat
Data publikacji: 31.07.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.