Data dodania: 22.08.2017

Raport końcowy z "Badania potrzeb osób niepełnosprawnych"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zostało zakończone „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych".

Badanie zostało zrealizowane w okresie styczeń – kwiecień 2017 r., na zlecenie PFRON przez firmę Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka z siedzibą w Żyrardowie.

Celem badania było zdiagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych z ich punktu widzenia. Badanie dostarczyło wiedzy w zakresie możliwego wsparcia tych osób przez podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

Dokumenty do pobrania
Raport końcowy - „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych".pdf (8 MB)

Streszczenie badania.pdf (436 KB)

Info: PFRON

Data publikacji: 22.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.