Data dodania: 26.08.2017

Sukces akcji „Kucharze na szczycie"

Wyprawa 60 polskich kucharzy na Rysy rozpoczęła się 22 sierpnia o godzinie 6:30 i wystartowała z Morskiego Oka. Ekipa zdobyła szczyt po prawie pięciu godzinach wspinaczki. Po słowackiej stronie przyrządzone zostały steki, które serwowane były turystom zdobywającym Rysy. Zostało to przez nich entuzjastycznie przyjęte.

Około godziny 20 ekipa dotarła z powrotem na Plac Niepodległości w centrum Zakopanego, gdzie została entuzjastycznie przywitana przez zebranych gości oraz osoby, które od wczesnych godzin porannych przygotowywały potrawy i kwestowały na rzecz kucharza, który w wypadku przy pracy utracił dłoń. W ramach tej kwesty wydano 10 tysięcy posiłków.
Tego dnia w mieście pomoc niosło prawie 200 kuchmistrzów. Na placu stanęło kilkanaście stoisk, gdzie przygotowywano różne przysmaki, takie jak wielkie steki, gulasz, czy bigos na gigantycznej patelni o średnicy blisko dwóch metrów. Na turystów czekało około pół tony jedzenia. Aby wspomóc akcję wiele firm nieodpłatnie przeznaczyło swoje produkty do użytku oraz zbierało pieniądze.

Pomysłodawcą projektu jest Towarzystwo Pomocy Kucharzom Gastropiciel & Friends, zrzeszające zawodową grupę kucharzy. Niesie pomoc kolegom z profesji, którzy ulegli wypadkom przy pracy lub innym zdarzeniom losowym, utrudniającym im wykonywanie zawodu. Główny patronat nad wydarzeniem objęła Polska Akademia Sztuki Kulinarnej.
pr

Data publikacji: 26.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.