Data dodania: 29.08.2017

Za życiem: kolejne konsultacje w regionach

Ruszają kolejne konferencje regionalne organizowane w ramach konsultacji społecznych programu Za życiem. Najbliższa odbędzie się 5 września w Kielcach.

„Konsultacje+" to cykl szesnastu regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbywa się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu Za życiem. To także 32 spotkania ze środowiskami osób z niepełnosprawnością. Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zainteresowanych.

23 czerwca w Szczecinie odbyła się pierwsza z cyklu regionalnych konferencji, które obejmą wszystkie województwa i zakończą się 4 października w Opolu.

Harmonogram kolejnych konferencji regionalnych:
• 05.09.2017 Kielce
• 18.09.2017 Gdańsk
• 19.09.2017 Bydgoszcz
• 20.09.2017 Siedlce
• 26.09.2017 Wrocław
• 02.10.2017 Łódź
• 03.10.2017 Poznań
• 04.10.2017 Opole

Aby wziąć udział w konferencji i konsultacjach wystarczy zarejestrować się na stronie: www.zazyciem.mrpips.gov.pl

Program Za życiem ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,7 mld zł.

Więcej o programie w informatorze.

Projekt „Konsultacje +", realizowany jest w okresie od 1 marca 2017 r., do 31 marca 2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska.

Info: MRPiPS, oprac. sza

Data publikacji: 29.08.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.