Data dodania: 02.09.2017

Konkurs fotograficzny

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja FONIS z Wrocławia ogłasza konkurs fotograficzny zatytułowany „100 lat niepodległości Polski".

Termin składania prac: do 30 września 2017r. na adres e-mail: kontakt@fonis.pl (z dopiskiem Konkurs).

Uwaga:
- prace winny być w rozdzielczości 300 dpi (tiff i jpg)
- jeden uczestnik może złożyć maksymalnie 5 prac
- organizator nie przewiduje nagród pieniężnych
- prace wyróżnione zostaną wykorzystane w projektowanym kalendarzu środowiska niesłyszących na 2018 rok. Autorzy wybranych zdjęć otrzymają po 5 kalendarzy na 2018 rok.

W ramach uzyskanego wyróżnienia biorący udział w konkursie niesłyszący przekazują na organizatora nieograniczone, w zakresie czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe do projektu na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w zakresie powielania go dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera oraz wykorzystanie w kompozycji graficznej kalendarza.

Fundacja FONIS powstała w odpowiedzi na potrzeby środowiska osób mających problemy ze słuchem i wzrokiem, skupionych wokół Duszpasterstwa Głuchoniemych i Niewidomych Archidiecezji Wrocławskiej.

Kierunki działania Fundacji ujęte zostały w logo Fundacji, przygotowanym zresztą przez niesłyszącego wrocławskiego artystę - Przemysława Sławika.
- oko - wskazuje na działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
- ucho - wskazuje na działalność na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących,
- dłoń - to symbol pomocy - niewidomi potrzebują pomocnej dłoni, która ich poprowadzi, zaś niesłyszący potrzebują sprawnej migającej dłoni, która przekaże im to, czego usłyszeć nie mogą.

pr

Data publikacji: 02.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.