Data dodania: 15.09.2017

Większość kolejowych stron internetowych z oceną niedostateczną od niepełnosprawnych

Spośród kolejowych witryn internetowych 70 proc. otrzymało ocenę niedostateczna w audycie ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością - poinformował w czwartkowym komunikacie Urząd Transportu Kolejowego (UTK), który zlecił przeprowadzenie badania.

Audyt przeprowadzili eksperci Fundacji Widzialni.

Jaj informuje UTK, ranking dostępności serwisów internetowych dedykowanych pasażerom w jednoznaczny sposób wskazuje, że osoby z niepełnosprawnością nie mogą w pełni samodzielnie skorzystać z informacji i ofert dostępnych w internecie.

Eksperci Fundacji Widzialni zbadali 18 serwisów internetowych podmiotów kolejowych. Strony analizowane były przez konsultantów z niepełnosprawnością - osoby niewidome, niedowidzące, głuche.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, tylko dwa serwisy internetowe - warszawskiej SKM i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej otrzymały ocenę bardzo dobrą, uzyskując taką samą liczbę punktów (41,4 na 43 możliwe). Trzem witrynom (WKD, Koleje Wielkopolskie oraz Rozkład PKP) przyznano ocenę dostateczną (odpowiednio 33, 33,7 i 34 punkty). Pozostałe serwisy, czyli 13, co stanowi ponad 70 proc. wszystkich audytowanych witryn, uzyskały ocenę niedostateczną (od 21 do 28 punktów).

- Urząd Transportu Kolejowego dba o to, by przewoźnicy kolejowi i zarządcy dworców przestrzegali prawa osób z niepełnosprawnościami. Ważna jest sama podróż, ale równie istotne jest również to, co dzieje się jeszcze przed jej rozpoczęciem. Wiąże się z tym prawo do informacji – kluczowe uprawnienie przysługujące pasażerom. Jego prawidłowa realizacja pozwala nie tylko bezproblemowo zorganizować podróż, ale również dostarczyć wszystkich niezbędnych informacji – powiedział cytowany w komunikacie Ignacy Góra, prezes UTK.

- Ranking ma zmotywować przedsiębiorstwa kolejowe, by także w kwestii dostępności swoich stron internetowych dążyli do perfekcji. Poprawa w tym zakresie bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia ogólnej dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się – dodał Góra.

Jak informuje UTK, do najczęstszych błędów ujawnionych w toku badania eksperci zaliczyli m.in.: brak tekstów alternatywnych (14 serwisów), brak etykiet (16), nieprawidłową strukturę nagłówków (14), zbyt słaby kontrast (10), niejednoznaczne linki (16), problemy z obsługą z poziomu klawiatury (14) czy błędy w kodzie HTML (14). (PAP)

pif/ pad/

Data publikacji: 15.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.