Data dodania: 28.09.2017

Rozstrzygnięto 12. edycję konkursu „Lodołamacze"

Niepełnosprawność nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów w życiu społecznym i zawodowym - mówiła 27 września podczas gali konkursu "Lodołamacze" małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda. Możliwości edukacyjne osób z niepełnosprawnością są szerokie, ale poziom zatrudnienia zbyt niski – oceniła.

Konkurs dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami odbył się po raz 12., a po raz trzeci honorowy patronat nad nim objęła pierwsza dama. Jego organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Laureatami XII edycji zostali m.in.: firma MetalERG z Oławy, "Dalej Razem" z Zielonej Góry, Politechnika Wrocławska, Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych z Torunia, Spółdzielnia Socjalna Równość z Krakowa, Kopalnia Soli Wieliczka.

W kategorii "Dziennikarz bez barier" uhonorowano Bernadetę Szczyptę z Radia Rzeszów. Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe dla Fundacji Bez Tajemnic oraz rzecznika prezydenta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych Bartłomieja Skrzyńskiego.

Podczas uroczystej gali, zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie, małżonka prezydenta podziękowała wszystkim, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnościami, a w szczególności pracodawcom, którzy dają im zatrudnienie.

- W ciągu ostatnich dwóch lat bardzo często spotykałam się z osobami niepełnosprawnymi, poznając ich problemy i potrzeby, stąd wiem, że o ile możliwości edukacji są dość szerokie, o tyle poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostaje nadal zbyt niski - powiedziała.

Podkreśliła, że tym bardziej postawa laureatów zasługuje na szczególne uznanie ponieważ "umiejętnie i konsekwentnie kruszą lody obojętności wobec osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim dają przykład innym pracodawcom, że warto pomagać i warto wspierać".

- Udowodniliście państwo, że niepełnosprawność absolutnie nie przeszkadza w osiąganiu sukcesów tak w życiu społecznym, jak i zawodowym - powiedziała Kornhauser-Duda i dodała, że tylko taka postawa powoduje, że "możemy mienić się społeczeństwem prawdziwie nowoczesnym".
- Czy nasze społeczeństwo jest już tak otwarte na osoby z niepełnosprawnością, że nie potrzebujemy dobrych wzorców i przykładów? - mówił podczas Gali Jan Zając prezes POPON. Podczas swojego przemówienia nawiązał do trzech nowych kategorii, które uzupełniły formułę konkursu w tym roku.
- Społeczna odpowiedzialność biznesu, tak obecnie ważna w życiu każdej firmy, to także dbałość o życie i zdrowie pracowników. Także pracowników niepełnosprawnych, dla których ten problem ma szczególne znaczenie. Stąd pomysł nowej kategorii „Zdrowa firma", która ma promować liderów w realizacji tej formy społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie możemy zapomnieć, iż współcześnie od mediów oczekujemy ciekawego i rzetelnego podejmowania ważnych społecznie tematów, także tematów dotyczących osób z niepełnosprawnością. Zadaniem współczesnego dziennikarza jest przekraczanie wszelkich barier, także tych związanych z uprzedzeniami i stereotypami wobec osób z niepełnosprawnością. Dlatego w kategorii „Dziennikarz bez barier" chcemy takich dziennikarzy pokazać i nagrodzić. Nasze społeczeństwo się zmienia, coraz więcej mamy osób starszych, dlatego przyjazna przestrzeń to nie tylko oczekiwanie osób z niepełnosprawnością. Warto promować miejsca gdzie przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich, stąd pomysł tej kategorii. Pamiętajmy przyjazna przestrzeń to przestrzeń społecznej integracji, gdzie wszyscy powinni się czuć dobrze - mówił Jan Zając.
Zasłużonym w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia dwa Złote i dwa Srebrne Krzyże Zasługi wręczył wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.

Galę wręczenia nagród uświetniły występy Artura Andrusa i Tomasza Kowalskiego oraz pokaz tango w wykonaniu Iwony Cichosz – Międzynarodowej Miss Osób Niesłyszących i Stefano Terrazzino. Galę poprowadził Tomasz Kammel.

"Lodołamacze" to ludzie, firmy i instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworząc coraz lepsze warunki pracy, prowadząc dobrą politykę personalną i pokazując, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem. "Lodołamacze" to również pracodawcy, którzy w swojej działalności wykraczają poza zakres obowiązków i w szczególny sposób dbają o zdrowie swoich pracowników. To również dziennikarze, którzy w swoich materiałach tworzą klimat sprzyjający zatrudnianiu niepełnosprawnych.(PAP)

Karolina Kropiwiec, oprac. rhr, fot. mazowieckie.pl
Data publikacji: 28.09.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.