Data dodania: 02.10.2017

Od 1 marca 2018 r. będą wyrównania dla rencistów, którzy otrzymali emerytury z urzędu

Renciści z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, którym przyznano emeryturę z urzędu, otrzymają wyrównanie za miesiące kiedy nie przysługiwało im prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł. - powiedziała PAP szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

Sejm uchwalił 29 września nowelizację ustaw o emeryturach i rentach z FUS oraz o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób. Zmienione przepisy stanowią, że rencistom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł. Nowela trafi teraz do Senatu.

Od 1 marca tego roku wysokość najniższej emerytury (która przysługuje pod warunkiem posiadania stażu pracy - 22 lata w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn) została podniesiona do 1 tys. zł. Przepisy nie objęły jednak rencistów z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy, którzy po osiągnieciu wieku emerytalnego automatycznie nabywają prawo do świadczeń emerytalnych, a nie mają wypracowanego odpowiedniego stażu pracy. Według wyliczeń resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, sprawa dotyczy ok. 105 tys. osób.

- Jest to ustawa, na którą czeka 105 tys. emerytów. Tych, których świadczenia zostały przekształcone z urzędu, z wcześniej pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy w emeryturę. Te osoby nie zostały objęte podwyższeniem (minimalnej emerytury - PAP) do 1 tys. zł. Dzisiaj to się stało faktem, trzeba jeszcze poczekać na decyzję Senatu i podpis prezydenta. Myślę, że ten cykl legislacyjny zamknie się z końcem października - skomentowała Rafalska dla PAP.

Zaznaczyła, że emeryci otrzymają wyrównanie, będą jednak musieli poczekać na pieniądze. - Otrzymają wyrównanie od 1 marca 2017 r., ale zostanie ono wypłacone w terminie najbliższej waloryzacji, czyli 1 marca 2018 r. Dostaną wtedy wyrównanie za cały rok - podkreśliła szefowa MRPiPS.
Rafalska zapewniła, że są zabezpieczone środki na wyrównania dla emerytów i wypłatę dla nich świadczeń w wysokości 1 tys. zł. MRPiPS szacuje, że roczny koszt wypłaty emerytur podwyższonych do wysokości najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy (1000/750 zł) wyniesie ok. 94 mln zł (z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.).

Uchwalona nowelizacja stanowi, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub pobierają emeryturę nie będą mogły ubiegać się o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z nią, wyrównanie emerytur dla rencistów z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy nastąpi przy najbliższej waloryzacji rent i emerytur, czyli 1 marca 2018 r.

Od 1 marca, wysokość najniższej emerytury (pod warunkiem określonego posiadania stażu pracy), renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej została podniesiona z kwoty 882,56 zł do kwoty 1000 zł, wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł, a renty socjalnej - z kwoty 741,35 zł do 840 zł. (PAP)

Paweł Żebrowski

Data publikacji; 02.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.