Data dodania: 03.10.2017

Michałkiewicz: lęk przed osobami z niepełnosprawnością wynika najczęściej z niewiedzy

Lęk przed osobami z niepełnosprawnością wynika najczęściej z niewiedzy - mówił wiceminister Krzysztof Michałkiewicz podczas konsultacji społecznych programu "Za życiem". Podkreślał, że program, poza oferowaniem konkretnej pomocy, powinien też łamać bariery w świadomości społecznej.

3 października w Poznaniu odbyły się konsultacje społeczne programu "Za życiem". Jak mówił sekretarz stanu w ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej, zadaniem programu jest nie tylko proponowanie konkretnych rozwiązań, które ułatwią codzienne życie osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, ale powinien on także przełamywać bariery i lęki w społeczeństwie przed zaangażowaniem w kontakt z osobami niepełnosprawnymi.
- Łamiemy różne bariery, jeśli chodzi o komunikację, dostępność, natomiast są także bariery w świadomości, wynikające z tego, że często zapominamy, że w Polsce jest, według danych GUS, 5 mln osób niepełnosprawnych. (...) Jeśli uwzględnimy ich rodziny, ich opiekunów, ich przyjaciół to jest to naprawdę armia ludzi, która styka się z problemami niepełnosprawności i powinna mieć nasze wsparcie – mówił Michałkiewicz.

- Warto pracować, żeby społeczeństwo wiedziało, że są osoby niepełnosprawne, że mają specyficzne potrzeby, że mają takie same prawa i obowiązki jak my, ale często, żeby z tych praw korzystać potrzebują dodatkowego wsparcia i powinny to wsparcie otrzymywać w sposób właściwy - dodał.
- Uważam, że często te bariery wynikają z lęku. Niekoniecznie wiemy, jak się zachować, kiedy widzimy osobę niepełnosprawną - czy powinniśmy podejść, pomóc, czy przeprowadzić osobę niewidomą, czy może wręcz przeciwnie – nie przeszkadzać, bo sobie świetnie sama radzi. Często ten lęk przed angażowaniem się, jeśli chodzi o kontakt z osobą niepełnosprawną wynika po prostu z braku wiedzy - podkreślił.

W Poznaniu 3 paxdziernika zaprezentowano także, w ramach konsultacji, drugi pakiet ustaw w ramach programu "Za życiem", które mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Jak podkreślił Michałkiewicz, przepisy te regulują m.in. kwestie działalności warsztatów terapii zajęciowej, edukacji społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych, oraz kwestie ułatwień dla opiekunów osób niepełnosprawnych i zasiłku pielęgnacyjnego.
- Potrzebujemy zmian, które by dały nam możliwość i świadczenia usług wspierających, ale także tworzenia miejsc czasowego pobytu, bezpiecznych, z właściwą opieką, właściwie wyposażonych na dłuższe pobyty osób niepełnosprawnych. Tych, które na co dzień mieszkają w domu, mają swoich opiekunów, ale opiekunowie muszą np. na tydzień, dwa, miesiąc zostawić osoby niepełnosprawne np. ze względu na swój pobyt w szpitalu czy wyjazd do sanatorium – wskazał wiceminister.
Pierwsze tego typu placówki miałyby zacząć funkcjonować od przyszłego roku.

Program "Za życiem" ruszył w styczniu. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. (PAP)

Anna Jowsa, oprac. kat
Data publikacji: 03.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.