Data dodania: 04.10.2017

PFRON: 28 proc. niepełnosprawnych w Polsce aktywnych zawodowo

Zaledwie 28 proc. osób z niepełnosprawnością w Polsce jest aktywnych zawodowo. Według p.o. prezes zarządu PFRON Doroty Habich, mimo że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprawiła się, to wskaźnik bezrobocia w tej grupie wciąż jest zbyt wysoki.

- Wzrósł poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i jest to ok. 28 proc. Jest to zapewne pochodną sytuacji na rynku pracy, gdzie rzeczywiście bezrobocie ogółem spadło. W tym właśnie pokładamy nadzieję, że pracodawcy poszukujący pracowników otworzą się również na osoby z niepełnosprawnością" – powiedziała 3 października p.o. prezesa zarządu PFRON Dorota Habich.

Jak dodała, jest duży odsetek osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe i odpowiednie kwalifikacje. - Chcielibyśmy, żeby właśnie po tych pracowników sięgali pracodawcy, żeby oferowali im również pracę wysokiej jakości, aby odejść od tego mitu osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w firmie ochroniarskiej czy firmie sprzątającej – podkreśliła Habich.
- Jeżeli patrzymy na Unię Europejską, gdzie poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi ponad 40 proc., poziom 28 proc. to jeszcze za mało – dodała.

Wśród zmian, jakie chce wprowadzić PFRON w ramach m.in. programu "Za życiem" jest m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez modyfikację rozwiązań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej (WTZ ) w zakresie tzw. rehabilitacji zawodowej.

- Proponujemy wprowadzenie dodatkowych elementów umożliwiających osobie niepełnosprawnej, która jest uczestnikiem warsztatu, wejście na rynek pracy w taki łagodny sposób, żeby mogła oswoić się ze swoimi obowiązkami i z rolą pracownika – mówiła Habich.
Wskazała też, że wśród propozycji jest również wprowadzenie praktyk zawodowych i staży dla uczestników WTZ, a także regulacje umożliwiające ich powrót w przypadku niepowodzenia zatrudnienia.

- Przewidujemy, że osoba niepełnosprawna mogłaby w ciągu 90 dni powrócić do WTZ bez utraty miejsca w warsztacie i mogłaby podejmować trzy takie próby. Będzie to wciąż finansowane przez fundusz, niezależnie od tego, czy pojawi się nowy uczestnik na to miejsce, czy nie – podkreśliła Habich.

Jak dodała, nowe rozwiązania mają także umożliwiać osobom niepełnosprawnym, które podejmą zatrudnienie, utrzymywanie kontaktu z terapeutami w tzw. klubach rehabilitacyjnych. Jak tłumaczyła Habich, po południu w takich klubach odbywałyby się spotkania, zajęcia, czy inne formy terapeutyczne. (PAP)

Anna Jowsa
Data publikacji: 04.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.