Data dodania: 05.10.2017

W Opolu zakończyły się konsultacje programu "Za życiem"

Zmiany w Kodeksie pracy i dostosowanie terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnościami do potrzeb rynku pracy zapowiedzieli w Opolu przedstawiciele MRPiPS oraz PFRON. Opolszczyzna była ostatnim województwem, w którym prowadzono konsultacje programu "Za życiem".

Na konferencji prasowej przedstawiciele ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej oraz PFRON relacjonowali 4 października m.in. efekty prac nad programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", którego celem jest pomoc m.in. niepełnosprawnym i ich opiekunom.

- Dzięki konsultacjom społecznym, które będą podsumowane na ogólnopolskiej konferencji 18 października, będziemy przygotowywali nie tylko szereg modyfikacji, ale także nowych rozwiązań, które powinny pomóc niepełnosprawnym - zapowiedział dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik.
- Już teraz widzimy pierwsze pozytywne efekty naszych prac. Dzięki sytuacji ekonomicznej i wprowadzonym przez rząd programom wsparcia, stopa bezrobocia wśród niepełnosprawnych jest na rekordowo niskim poziomie. W latach 2013-2014 bezrobocie wśród niepełnosprawnych rosło, aby osiągnąć w 2015 roku 13 proc. Dzisiaj ten wskaźnik spadł do rekordowo niskiego poziomu 8 proc. Także wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł z 22 do 27,1 proc. Można powiedzieć, że pracownik niepełnosprawny stał się także pracownikiem poszukiwanym - podkreślił.

Zdaniem Przewoźnika, kolejne propozycje w ramach programu "Za życiem" powinny w jeszcze większym stopniu zachęcić pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Służyć temu ma m.in. uelastycznienie przepisów Kodeksu pracy. Propozycja MRPiPS zakłada, że rodzice osób niepełnosprawnych mogliby wnioskować do pracodawcy o wprowadzenie elastycznych godzin pracy oraz o wykonywanie jej w formie telepracy.

Lepiej przystosowane do potrzeb potencjalnych pracodawców miałby też programu warsztatów terapii zajęciowej.

Zastępca prezesa PFRON Tomasz Maruszewski poinformował, że w 2016 roku na warsztaty terapii zajęciowej, którymi objęto 206 tysięcy osób, jego instytucja wydała 419 mln złotych. Jak zaznaczył, w ocenie PFRON, zbyt mała liczba uczestników terapii znajduje zatrudnienie. Aby to zmienić Fundusz zamierza wprowadzić praktyki zawodowe dla uczestników warsztatów oraz utworzyć kluby uczestników terapii.

Uczestnicy konferencji zapowiedzieli także zmiany w prawie, mające na celu zwiększenie wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jednym z nich ma być wydłużenie okresu pobierania specjalnego zasiłku wychowawczego z 14 do 30 dni w ciągu roku i podniesienie wieku osób, na które taki zasiłek przysługuje - z 14 do 18 lat. Jak podkreślił Przewoźnik, program "Za życiem" ma wielopłaszczyznowy wymiar, obejmujący także zagadnienia budowy mieszkań dla osób niepełnosprawnych i lokali chronionych.

W Polsce jest ok. 5 mln osób z niepełnosprawnościami, z których 3,1 mln ma stosowne orzeczenia. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią 12,2 proc. społeczeństwa.

Celem programu "Za życiem" jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Na program "Za życiem" w ciągu 5 lat jego realizacji zaplanowano 3,7 mld zł; w 2017 r. - 511 mln zł. (PAP)

Marek Szczepanik, oprac sza
Data publikacji: 05.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.