Data dodania: 06.10.2017

Zbliża się siódma edycja „Giełdy Mocy"!

Giełda Mocy to wyjątkowe przedsięwzięcie, którego celem jest promowanie zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, w środowisku biznesowym i instytucjonalnym.

Tegoroczna, siódma edycja Giełdy Mocy odbędzie się 27 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Jej hasło to: ZAUWAŻ – ZATRUDNIJ – ZYSKAJ. Jej organizatorzy chcą pokazać pracodawcom potencjał i możliwości zawodowych osób z niepełnosprawnościami, które ukierunkowane w odpowiedni i profesjonalny sposób przynoszą ogrom korzyści dla rozwoju przedsiębiorstw. Podczas Giełdy Mocy uczestnicy będą mieli okazję do wysłuchania głosu ekspertów, zapoznania się z dobrymi praktykami zatrudnienia wspomaganego, korzyściami oraz formalnymi procedurami z nim związanymi oraz spotkania się z wartościowymi kandydatami do pracy.
Wydarzenie składać się będzie z dwóch części: wykładowej oraz warsztatowej. W pierwszej głos zabiorą specjaliści ze świata nauki i biznesu, poruszając tematy dotyczące sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz znaczenia różnorodności zespołów pracowniczych, jako elementu skuteczności biznesowej.
Część warsztatowa, będąca okazją do podzielenia się dobrymi praktykami, obejmie:
• wdrażanie procedury zatrudnienia wspomaganego w firmie,
• budowanie partnerskiej współpracy pomiędzy organizacją pozarządową realizującą model zatrudnienia wspomaganego a pracodawcą,
• rozwiązywanie trudności i konfliktów w środowisku zawodowym z udziałem trenera pracy.
Warsztaty poprowadzą współpracujący z organizatorami pracodawcy, trenerzy pracy oraz przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami korzystający z modelu zatrudnienia wspomaganego.
Wydarzenie poprowadzi Maciej Orłoś.

Pomysłodawcą oraz organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, a głównymi partnerami Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą oraz Develey Polska. Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

Aby wziąć udział w wydarzeniu wypełnij krótki formularz na stronie internetowej:
http://gieldamocy.otwartedrzwi.pl/formularz-zgloszeniowy

Na finał Giełdy Mocy 2017 organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych – pracodawców, członków działu HR, przedstawiecieli instytucji publicznych i samorządowych, osoby z niepełnosprawnością i ich środowiska, reprezentantów organizacji pozarządowych.

ZAUWAŻ
Poziom aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest bardzo niski. Zaledwie nieco ponad 25 proc. osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym jest w jakikolwiek sposób aktywnych zawodowo. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi od wielu lat realizuje program wspieranego zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami osiągając bardzo dobre rezultaty. Jednym z głównych czynników wpływających na naszą skuteczność (ponad 100 osób, które podjęło i utrzymuje zatrudnienie) jest rzetelna i ciągła współpraca z pracodawcami. Giełda Mocy jest okazją do tego, aby kolejni pracodawcy mogli dostrzec swoich potencjalnych pracowników również w środowisku osób z niepełnosprawnością.

ZATRUDNIJ
Doświadczenia organizatorów pokazują, że wiele spośród osób z niepełnosprawnością wykazuje nie tylko wysoki poziom zaangażowania i motywacji do pracy, ale w dobrych warunkach staje się wartościowymi, lojalnymi i efektywnymi pracownikami. W trakcie Giełdy Mocy pracodawcy, z którymi Stowarzyszenie Otwarte Drzwi współpracuje w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnością, dzielić się będą swoim doświadczeniem we współpracy z pracownikami z niepełnosprawnością zachęcając innych do podjęcia decyzji o zatrudnieniu tej grupy osób w swoich firmach.

ZYSKAJ
Mówiąc o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością bardzo często na plan pierwszy wysuwa się aspekt finansowy (zwolnienie z wpłat na rzecz PFRON, dofinansowanie wynagrodzeń). Stowarzyszenie Otwarte Drzwi jest przekonane że to, co ostatecznie powinno decydować o utrzymaniu zatrudnienia przez osobę z niepełnosprawnością to wkład, który wnosi w zespół pracowniczy, poziom jej zaangażowania oraz jakość wykonywanej pracy. Różnorodność środowiska pracy od dawna uznawana jest za coś, co wpływa na jej efektywność i jakość. Podczas Giełdy Mocy zaprezentowane zostaną szczegółowo korzyści wynikające z włączenia w zespół pracowniczy osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy pracodawców.
pr
Data publikacji: 06.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.