Data dodania: 06.10.2017

Pomoc poszkodawnym przez wichurę

PFRON podjął prace nad przygotowaniem pomocy dla osób z niepełnosprawnością, które zostały poszkodowane w wyniku szkód wyrządzonych przez wichurę z 5 października.

W związku z szkodami wyrządzonymi przez wiejący na terenie Polski orkan „Ksawery" PFRON podjął prace mające na celu przygotowanie wsparcia dla poszkodowanych osób z niepełnosprawnością.

Zasady funkcjonowania programu zostaną opracowane w oparciu o założenia programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r." który został uruchomiony w związku z sierpniową klęską spowodowaną przez ulewy. Adresatami programu zgodnie z misją funduszu będą osoby z niepełnosprawnością posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenie gmin poszkodowanych w wyniku żywiołu.

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia zostaną opublikowane już wkrótce na stronach PFRON oraz przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na terenach których zostały wyrządzone szkody w wyniku działalności żywiołu.

Info: PFRON, oprac. sza
Data publikacji: 06.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.