Data dodania: 11.10.2017

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka w gronie laureatów Konkursu Raporty Społeczne

Od 11. lat przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. 10 października ogłoszeni zostali laureaci tegorocznej edycji konkursu. Zgodnie z werdyktem najlepiej dane niefinansowe za 2016 rok zaraportowali: CEMEX Polska, PKN ORLEN, Bank Zachodni WBK, Budimex, Lafarge i Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ.

Do zakończonej właśnie, 11. edycji Konkursu Raporty Społeczne zgłoszona została rekordowa liczba publikacji – 44. Każdy z raportów oceniany był przez jury ekspertów, a także brał udział w głosowaniu internautów.
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ otrzymała nagrodę za najlepszy raport organizacji pozabiznesowej. Nagrodę odebrali Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji oraz Maciej Wiatrowski, który współtworzył Fundację w 2004 roku.

- Wiemy, że życie nie zawsze układa się tak, jakbyśmy chcieli, ale to nie oznacza, że nie możemy być szczęśliwi. Niepełnosprawność nie może być przeszkodą w niezależnym życiu, nie może odbierać uśmiechu i ograniczać pasji! - podkreślił Maciej Wiatrowski.

A Zuzanna dodała:- Dlatego odpoczątku istnienia Fundacji działamy nie DLA, ale WSPÓLNIE z osobami niepełnosprawnymi. I efekty naszych wspólnych działań pokazujemy w naszym Pierwszym Raporcie Oddziaływania Społecznego. Raport pokazuje również, że jesteśmy gotowi, aby być partnerem dla biznesu, działamy profesjonalnie, odpowiedzialnie i transparentnie, a to podstawa współpracy.
***
Konkurs Raporty Społeczne odbywa się od 2007 roku, a jego organizatorami są Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firma Deloitte. Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Dzięki konkursowi wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami, stanowi też dobre źródło inspiracji do tego, w jaki sposób ujawniać dane niefinansowe. Jest to ważne w kontekście wdrożonej w Polsce dyrektywy 2014/95/UE o ujawnianiu informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, firma Deloitte
Patroni: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Info i fot. Podaj Dalej
Data publikacji: 11.10.2017 r.
Aktualności


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.