Data dodania: 11.10.2017

Ruszyła kampania Poczty Polskiej adresowana do niepełnosprawnych

W Polsce żyje ponad 5 mln osób niepełnosprawnych, które mimo usilnych działań w dalszym ciągu są wykluczone z życia społecznego bądź dyskryminowane - mówiła na inauguracji kampanii "Poczta Polska bez barier" minister RPiPS Elżbieta Rafalska.

11 październikaruszyła ogólnopolska kampania informacyjna, w ramach której do ponad 4600 placówek pocztowych trafiło ok. 800 tys. materiałów informacyjnych w postaci plakatów i ulotek adresowanych do osób niepełnosprawnych.

Znalazły się tam m.in. informacje o tym jak osoby z niepełnosprawnością mogą poprawić swoja sytuacją na rynku pracy, jakie ulgi rehabilitacyjne im przysługują, jak ubiegać się o dofinansowanie w PFRON. W ramach kampanii powstała także strona internetowa www.pocztapolskabezbarier.pl, gdzie można m.in. wyszukać placówki przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz oferty pracy dla niepełnosprawnych. Kampania jest wynikiem porozumienia zawartego w marcu pomiędzy Pocztą Polską a resortemem rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych i PFRON.

- Poczta Polska podjęła dobrą i ważną decyzję i chcę za to podziękować i pogratulować. Dobrą decyzję, bo służącą osobom niepełnosprawnym, ważną decyzję, bo pokazuje, że współpraca, jaką nawiązaliśmy w marcu, z deklaracji zamienia się w konkretne działanie, i w ten sposób Poczta Polska buduje ważne dla spółki zaufanie, buduje swoją wiarygodność. Ale też kampania ta jest elementem strategii spółki z zakresu społecznej odpowiedzialności - powiedziała Rafalska.

Minister podkreśliła, że w Polsce żyje ponad 5 mln osób niepełnosprawnych, które stanowią ponad 12 proc. społeczeństwa i mimo usilnych działań ciągle są na swój sposób z różnych obszarów życia społecznego wykluczone bądź dyskryminowane. Zdaniem Rafalskiej kluczowe znaczenie w walce z dyskryminacją niepełnosprawnych mają trzy elementy: poprawienie dostępu do rynku pracy, likwidacja barier architektonicznych i poprawienie dostępności usług, m.in. tych, które oferuje Poczta Polska. Szefowa MRPiPS podkreśliła, że działania rządu zmierzają do poprawy zatrudnienia osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy.

- Wszystkie inicjatywy, nie tylko kampanie informacyjne, ale i konkretne propozycje, które adresuje do osób niepełnosprawnych w tym przypadku Poczta Polska, są na pewno z nadzieją witane przez osoby niepełnosprawne, które w dostępie do różnego typu usług są czasami wykluczone, albo ich dostęp jest ograniczony. Ambicją naszą jest zmienić ten stan rzeczy - powiedziała Rafalska.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił, że Poczta Polska to największy pracodawca w Polsce, który zatrudnia ponad 80 tys. pracowników w tym wielu niepełnosprawnych, którzy z powodzeniem realizują swoje cele życiowe mając poczucie absolutnej integracji z tymi, którzy są aktywni zawodowo. Podkreślił potrzebę likwidacji tak barier architektonicznych, jak i mentalnych, związanych z postrzeganiem osób niepełnosprawnych.

- Czym są bariery dla niepełnosprawnych doświadczy ten, kto z absolutnej pełnosprawności stanie się niepełnosprawnym, i mnie się tak zdarzyło. Dwukrotnie przez dłuższy czas poruszałem się o kulach i wówczas doświadczyłem, czym są bariery architektoniczne (...), czym są przeszkody, które z perspektywy osób sprawnych fizycznie wydają się nie istnieć. Ale doświadczyłem również tego, czym są bariery mentalne. Bariery kodowane, wpisane w świadomość osób z absolutną pełnosprawnością, którzy nie widzą często bólu i cierpienia osób niepełnosprawnych - mówił Adamczyk.

Minister zapewnił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w dalszym ciągu będzie wspierał osoby niepełnosprawne. Mówił także o zintensyfikowaniu działań w obszarze transportu kolejowego i lotniczego, jeśli chodzi o bariery architektoniczne.

Przemysław Sypniewski, prezes Poczty Polskiej z kolei zapewnił o chęci jeszcze większego przystosowania placówek pocztowych dla niepełnosprawnych. - Chcemy naszą firmę w jeszcze większym stopniu przystosować do tego żeby osoby z niepełnosprawnością miały ułatwiony dostęp do usług i do naszej pomocy, którą oferujemy - zapewnił. Powiedział również, że Poczta Polska chce zwrócić uwagę osób, które do tej pory nie podejmowały pracy, ze względu na ograniczenia związane z niepełnosprawnością. - Poczta Polska do tych osób zwraca się z możliwością i szansą zatrudnienia - zapewnił. (PAP)

Informacje o dostosowaniu placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnością są na http://placowki.poczta-polska.pl/, zaś ogłoszenia o pracę na www.poczta-polska.pl/aplikuj.

Marcin Chomiuk, oprac. kat

Data publikacji 11.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.