Data dodania: 12.10.2017

PE uhonorował m.in. Stowarzyszenie Drogami Tischnera

Prezes Stowarzyszenia Drogami Tischnera Kazimierz Tischner, Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto" oraz działaczka społeczna z Lublina Ewa Dados odebrali 11 paźdzernika w Brukseli Europejskie Nagrody Obywatelskie.

Stowarzyszenie, promujące dziedzictwo ks. prof. Józefa Tischnera, nominowane zostało do nagrody przez europosłankę Różę Thun, "De Facto" nominowała Julia Pitera, natomiast Ewę Dados eurodeputowany Krzysztof Hetman.

Wyróżnienie przyznawane jest za działalność na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw UE.

- Doceniono dorobek ks. prof. Józefa Tischnera w budowie prawdziwie europejskich więzi opartych o wartości takie jak wolność, dialog, szacunek i tolerancja. Stowarzyszenie prowadzone przez brata księdza przekłada te wartości w nowe czasy – pracując wytrwale z nauczycielami i uczniami oraz angażując się w współpracę międzynarodową - oświadczyła Róża Thun.

Stowarzyszenie Drogami Tischnera funkcjonuje od 2002 roku. Ma siedzibę w Łopusznej. Realizuje obecnie szereg działań integrujących młodzież, nauczycieli i wychowawców. Współpracuje z 38 szkołami w całej Polsce.

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Nagroda, która ma wartość symboliczną, ma stanowić wyraz uznania dla pracy osób, które swoją codzienną aktywnością promują europejskie wartości. Jej laureatami są co roku przedstawiciele wszystkich państw członkowskich.( PAP)

stk/ gpal/ mc/
Data publikacji: 12.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.