Data dodania: 16.10.2017

Ruszyła I edycja Festiwalu Tradycji Literackich

Do listopada potrwa I edycja Festiwalu Tradycji Literackich, którą zainaugurowano w sobotę 14 pażdiernika, w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Podczas wydarzenia zaplanowano debaty, konferencję dla polonistów i warsztaty poezji miganej dla osób głuchych.

Temat pierwszej, sobotniej debaty zainspirowany został słowami utworu Adama Mickiewicza: "Gdy tu mój trup w pośrodku was zasiada. W oczy zagląda wam i głośno gada".

Dyskusja dotyczyła aktualności romantycznego paradygmatu, wielokrotnie uśmiercanego, a teraz powracającego w formach, które jednych cieszą, a innych niepokoją.

Podczas drugiej debaty, 28 października, uczestnicy zastanowią się, czy możliwy jest do skonstruowania kanon literatury równocześnie aktualny i ponadczasowy, niewykluczający i otwarty, a jednak odporny na polityczne wstrząsy.

14 listopada odbędzie się konferencja dla polonistów pod hasłem: "Wielkim poetą był!". O "Panu Tadeuszu" w szkole, o wyzwaniach, jakie wiążą się z omawianiem współczesnej poezji, a także o tym, jakim wsparciem dla szkoły może być Muzeum Pana Tadeusza, opowiedzą metodolodzy, nauczyciele praktycy oraz muzealnicy.

Podczas festiwalu, od 3 do 5 listopada, odbędzie się premiera tłumaczenia na polski język migowy wierszy Adama Mickiewicza i Tadeusza Różewicza, a także warsztaty poezji miganej. Wszystkie debaty z programu głównego festiwalu będą tłumaczone na język migowy.

Jak podali organizatorzy, festiwalowi towarzyszą cztery wydawnictwa skierowane do różnych odbiorców, które podkreślą rozmaite aspekty naszego rozumienia tradycji literackiej.

W ramach festiwalu powstanie gazeta, dla dzieci przygotowano "Zeszyt do poezji", który będzie zawierał zadania inspirowane wierszami Tadeusza Różewicza i Adama Mickiewicza, ukaże się także książka z tekstami nagrodzonych autorów w organizowanym dla młodzieży konkursie na własną wersję "Historii przyszłości" – nieznanego szerzej dzieła Adama Mickiewicza. (PAP)

Roman Skiba
Data publikacji: 16.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.