Data dodania: 19.10.2017

Dialog ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego odbyło się kolejne Posiedzenie Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków Ich Rodzin.

Podczas spotkania zaprezentowano m.in. „Raport z badania potrzeb osób niepełnosprawnych" przeprowadzony na zlecenie PFRON w okresie styczeń-kwiecień 2017 roku. Treść raportu oraz jego streszczenie znajdują się pod adresem www.pfron.org.pl/instytucje/badania-i-analizy-naukowe/raport-koncowy-z-badania-potrzeb-osob-niepelnosprawnych/

Zespół został powołany przez premier Beatę Szydło 29 sierpnia 2016 roku. Do jego zadań należy opracowanie analizy aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, kompleksowych rozwiązań a także propozycji zmian legislacyjnych i systemowych ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń zdrowotnych w duchu postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. Prace Zespołu koncentrują się przede wszystkim na postulatach zgłoszonych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Materiały z wcześniejszych posiedzeń Zespołu dostępnie są na stronie www Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem www.niepelnosprawni.gov.pl/p,145,materialy-z-posiedzen
Info i fot. PFRON
Data publikacji: 19.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.