Data dodania: 20.10.2017

Drugie posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej

W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej 19 października odbyło się drugie posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej ds.Osób Niepełnosprawnych, W jego trakcie miała miejsce dyskusja nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 29 września 2017 r.).

Podczas spotkania został powołany zespół roboczy, którego zadaniem jest wypracowanie stanowiska Krajowej Rady Konsultacyjnej dotyczącego założeń do projektu zmian ustawy. Stanowisko ma zostać przedstawione do 28 października 2017 r.

Omawiano również stan prac nad Strategią na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2017-2030 oraz stan prac nad Narodowym Programem Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych,
Odbyła się również dyskusja na temat wprowadzania biernych zawodowo osób z niepełnosprawnością na rynek pracy oraz przedstawiono prezentację dotyczącą dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki.
sza
Data publikacji: 20.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.