Data dodania: 19.10.2017

Stały Komitet RM: wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r.

Wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2025 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który Stały Komitet Rady Ministrów 19 października rekomendował rządowi. W 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB.

- Jest to projekt ustawy, który określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6 proc. PKB. Ta ścieżka dojścia w projekcie zakreślona jest do 2025 r., począwszy od roku 2018 r. To jak gdyby otwiera drogę do zwiększenia finansowania ochrony zdrowia - powiedział na konferencji prasowej przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.

- Przejście do systematycznego wzrostu nakładów liczonego jako odsetek PKB to zmiana o charakterze rewolucyjnym; zmiana, której nie odraczamy do 2025 r., tylko wprowadzamy ją stopniowo, zaczynając już od roku 2018. To naprawdę zmiana o charakterze konstytucyjnym dla służby zdrowia - powiedział minister Konstanty Radziwiłł.

Zgodnie z projektem w 2018 r. na ochronę zdrowia będzie przeznaczone 4,67 proc. PKB; a rok później 4,84 proc. Nakłady na ten cel będą wzrastać także w kolejnych latach: w 2020 r. - 5,03 proc, w 2021 r. - 5,22 proc., w 2022 r. 5,41 proc., w 2023 r. - 5,6 proc., a w 2024 - 5,8 proc. Docelowy poziom finansowania, czyli 6 proc. PKB, będzie osiągnięty w 2025 r.

W opublikowanym 7 października br. komunikacie resort zdrowia poinformował: "Jeśli chodzi o odsetek względem produktu krajowego brutto, to jest on również w tym roku rekordowy. Prawdopodobnie w odniesieniu do PKB z roku ubiegłego będzie to 4,73 proc.".

Wiceminister finansów Leszek Skiba powiedział, że projekt godzi dwie ważne rzeczy. Z jednej strony realizuje cel społeczny, jakim jest stopniowe dojście do 6 proc. PKB w 2025 roku, a z drugiej strony zapewnia stabilność finansów publicznych.
- To jest rozmiar dla budżetu państwa równoważny z programem 500 plus - powiedział wiceminister, odnosząc się do skali nakładów na ochronę zdrowia.

- Jeśli popatrzymy na te wszystkie wydatki razem, to tak naprawdę mamy ponad 116 mld złotych więcej, czyli tak naprawdę jest to program rewolucyjny, przełomowy. To 116 mld zł wydatków więcej w perspektywie kilku lat i jednocześnie z pełnym zachowaniem stabilności finansów publicznych - powiedział.

Minister Radziwiłł zapewniał, że nakłady na zdrowie rosną. Wskazał, że kupowany jest m.in. sprzęt medyczny, dentobusy, a NFZ dodatkowo finansuje te świadczenia, na które pacjenci oczekują najdłużej, np. operacje zaćmy. Powiedział, że do NFZ w ramach nowelizacji budżetu na rok 2017 zostanie skierowane prawdopodobnie ok. 1,5 mld zł na zapłatę za nadwykonania.

Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia jest jednym z głównych postulatów lekarzy rezydentów, którzy 2 października rozpoczęli protest. Domagają się oni jednak podwyższenia nakładów do 6,8 proc. PKB w trzy lata.

Minister Radziwiłł podkreślił, że zmiany w finansach publicznych muszą być wprowadzane odpowiedzialnie. - Polacy oczekują także dobrej edukacji, żeby nie było dziur w drogach, żeby było bezpiecznie i to wszystko kosztuje i my musimy te pieniądze dzielić odpowiedzialnie - powiedział.

Komentując oczekiwania rezydentów, powiedział: - Cele są takie same. Różnimy się trochę w ocenie możliwości i w tempie dochodzenia do tych zmian. Moim zdaniem taka różnica zdań absolutnie nie powinna być powodem do protestu, a już szczególnie tak radykalnego protestu, jaki prowadzą.
- Dochodzimy do takiego momentu, kiedy w jakimś sensie można mówić o naszym wspólnym sukcesie, także tych lekarzy rezydentów, którzy w ostatnim czasie postawili to tak ostro na agendzie publicznej i dobrze, że o tym się rozmawia, bo to w jakimś sensie przekonuje wszystkich tych, od których to zależy - dodał minister.

- Wiele lat temu w służbie zdrowia był „okrągły stół", potem był „biały szczyt" i na obu tych zgromadzeniach, konferencjach, które gromadziły wszystkich uczestników służby zdrowia, a także wielu polityków z różnych opcji, mówiono o tym, że trzeba zwiększać nakłady na ochronę zdrowia i 6 proc. to jest takie nasze marzenie, nikt nie wyobrażał sobie nawet, że kiedykolwiek będzie to rzeczywiście możliwe - podkreślił szef resortu zdrowia. (PAP)

Olga Zakolska, Krzysztof Markowski, Paweł Dembowski, Grzegorz Dyjak, Karolina Kropiwiec
Data publikacji: 19.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.