Data dodania: 30.10.2017

Badanie zakładów aktywności zawodowej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zostało zakończone badanie zakładów aktywności zawodowej.

Badanie zostało zrealizowane w okresie maj – sierpień 2017 r., na zlecenie PFRON przez firmę Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka z siedzibą w Żyrardowie.
Celem badania było zdobycie wiedzy o aktualnej sytuacji ZAZ, metodach i rezultatach prowadzonej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, rozpoznanie uwarunkowań funkcjonowania ZAZ, określenie czynników (pozytywnych i negatywnych) mających wpływ na rozwój ZAZ, a także identyfikacja niezbędnych zmian służących lepszemu dostosowaniu ZAZ do potrzeb rynku, w tym rynku pracy zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Badaniem zostały objęte wszystkie ZAZ, które prowadziły działalność na koniec 2016 roku (103 podmioty).
Wyniki badania.
DOCXPobierz plik Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej - Raport końcowy.docx (5 MB)
Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej - Raport końcowy (docx 5 MB)

PDFPobierz plik Prezentacja wyników badania.pdf (4 MB)
Prezentacja wyników badania (pdf 4 MB)

Info: PFRON
Data publikacji: 30.10.2017 r.


Budowa portalu i digitalizacja wydań archiwalnych
zostały dofinansowane ze środków PFRON