Data dodania: 27.10.2017

ZUS z PFRON dla profesjonalnej rehabilitacji

Właśnie rusza projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, który docelowo ma podnieść poziom kompleksowej rehabilitacji w naszym kraju. PFRON, ZUS i cztery wyższe uczelnie chcą kształcić specjalistów, którzy będą profesjonalnie zarządzać procesem rehabilitacji.

- To niezwykle istotne by osoby zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy były jak najszybciej i jak najbardziej kompleksowo rehabilitowane, tak by uchronić je przed dezaktywizacją zawodową. W tym celu musimy systematycznie podnosić poziom rehabilitacji w naszym kraju. My w ZUS staramy się na bieżąco reagować na potrzeby naszych ubezpieczonych w tym zakresie – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego wspólnie z PFRON będzie realizować projekt „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element kompleksowej rehabilitacji w Polsce".

Liderem projektu jest PFRON, zaś partnerem obok ZUS są również: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Wrocławski. Partnerem zagranicznym jest natomiast Niemiecki Zakład Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (DGUV).

Projekt w efekcie ma doprowadzić do wdrożenia nowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych niezdolnością do pracy poprzez podniesienie efektywności procesu rehabilitacji. W tym celu opracowany został specjalny model kształcenia i program studiów podyplomowych kształtujących kompetencje specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. Zgodnie z założeniami do końca 2020 r. na rynek powinno wejść 200 absolwentów nowego kierunku studiów – specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją, którzy będą wykształceni w oparciu o najlepsze europejskie wzorce.

- Wszelkie działania na rzecz kompleksowej rehabilitacji zwiększają szansę na pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym – mówi Dorota Habich, p.o. prezesa Zarządu PFRON. Dzięki takim projektom jak właśnie rozpoczynający się wygrywają wszyscy - wygrywa osoba niepełnosprawna, ponieważ może być w znacznym stopniu samodzielna. Wygrywa rodzina, która dzięki systemowym rozwiązaniom nie jest pozostawiona sama sobie. Wreszcie wygrywa państwo, które zyskuje aktywnego i kompetentnego pracownika.

Projekt przeszedł już pozytywną ocenę władzy wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja, Rozwój, zyskując współfinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 6,3 mln zł.
Info: PFRON
Data publikacji: 27.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.