Data dodania: 03.11.2017

Uroczystości ,,Wolna Polska - Niepodległa" w Łodygowicach

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy wzorem lat ubiegłych, w dniu 09 listopada. organizuje uroczystości o charakterze patriotycznym ,,Wolna Polska - Niepodległa". Patronat honorowy nad tegorocznymi obchodami Święta Niepodległości objął sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Głównym celem jest ukazanie doniosłego momentu odzyskania niepodległości, uczczenie pamięci bohaterów walczących o wolność, kształcenie postawy szacunku do symboli narodowych oraz właściwego zachowania podczas uroczystości przy pomniku - Obrońcom Ojczyzny - Polacy w Łodygowicach.
Obchody rozpocznie przemarsz z zespołu zamkowo-parkowego w Łodygowicach na Plac Wolności. Zostanie złożony hołd poległym, odśpiewany hymn narodowy, odczytany zostanie apel pamięci, w przerywnikach będą salutowały bębny na zakończenie zostanie oddana salwa honorowa.
Pragniemy nadmienić, iż uroczystość będzie obejmować obszar powiatu żywieckiego, bielskiego i cieszyńskiego. Historia tych terenów została naznaczona krwią obrońców ojczyzny, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę.

Program uroczystości:
I część
14:00 wystawienie posterunku honorowego przy pomniku ,,Obrońcom Ojczyzny Polacy"
14:10 przemarsz służb mundurowych z pocztami sztandarowymi oraz przybyłych gości
z zespołu zamkowo-parkowego w Łodygowicach na Plac Wolności
14:30-15:30 rozpoczęcie uroczystości, złożenie kwiatów pod pomnikiem ,,Obrońcom Ojczyzny Polacy", odczytanie apelu poległych.

II część artystyczna- Biletowana
Spektakl „BOGU I OJCZYŹNIE"
WIELCY POLACY W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE przygotowany przez artystów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz znakomitych muzyków bielskiej sceny muzycznej,
Sponsor: AMW HOTELE
Organizatorzy
Data publikacji: 03.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.