Data dodania: 24.10.2017

W małych ojczyznach biją duże serca

Nieduże Świętochłowice mają serce olbrzymie!. Bije m.in. w „Grocie" – to Centrum Kultury Śląskiej, które 21 października br. gościło uczestników V Górnośląskiego Balu Charytatywnego oraz europosła Marka Plurę.

To właśnie tutaj świętował on 10. rocznicę swojego posłowania. Mały jubileusz pięciolecia balu zyskał przez to dodatkowy walor. Środki pozyskane m.in. podczas licytacji zostały przekazane na sfinansowanie leczenia dziecka ze Świętochłowic z zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

Jubileuszowy tort wylicytowano za 1000 złotych! Wycieczkę do Brukseli – podarunek europosła M. Plury – za prawie dwukrotną kwotę! Obrazy, precjoza i przeróżne przedmioty i gadżety zyskały nowych właścicieli. Wszystko zaś działo się we wspaniałej atmosferze, przy świetnych humorach, otwartych sercach i wielkiej empatii, z pełną akceptacją idei i przesłania balu charytatywnego. Tegoroczny miał również niezwykle bogatą stronę artystyczną. Na powitanie zagrała młodzieżowa Orkiestra Dęta „Florian", która powstała przy parafii św. Floriana w Chorzowie i działa od 2011 r. Potem dwoje solistów – Agnieszka Zabrzeska oraz Sylwester Targosz-Szalonek porwało słuchaczy w świat opery i operetki zachwycając pięknymi głosami, wdziękiem, urokiem osobistym i profesjonalizmem. Na koniec zaś kapela góralska „Okovita" z Zawoi z przytupem i biglem rozśpiewała i rozbawiła wszystkich obecnych.

Wydarzenie to pod patronatem prezydenta Świętochłowic, Dawida Kostempskiego – żal, że bez jego obecności – zorganizowało Stowarzyszenie Górnośląski Skarabeusz. Podczas balu zostały wręczone jego odznaki „Srebrny Skarabeusz" oraz Górnośląskie Złote Serce za działalność charytatywną, pomoc chorym dzieciom i codzienną pracę na rzecz lokalnych społeczności.

Europosłowi Markowi Plurze „fajnistymu karlusowi ze Śluńska" Stowarzyszenie Górnośląski Skarabeusz – na wzór „Lady D." – nadało honorowy tytuł „Mister Disabled". Ewa Sprus, przewodnicząca Stowarzyszenia poinformowała, że od tej pory tytuł ten będzie przyznawany raz do roku, we wrześniu około „Dnia chłopaka". Jego laureatami będą mężczyźni z niepełnosprawnością przełamujący bariery, wykraczający swoimi postawami ponad przeciętność, zaangażowaniem, pasjami, umiejętnościami itp. Przewodniczącym Kapituły Mrs D. jest jego pierwszy laureat – Marek Plura.

W imieniu własnym i Czytelników „Naszych Spraw", ludzi z niepełnosprawnościami, których jest rzecznikiem także na forum europejskim, dziękując serdecznie za 10 lat posłowania składamy Mu życzenia wszelkiej pomyślności i dalszej efektywnej pracy dla i na rzecz środowiska niepełnosprawnych.

Zobacz galerię...
Iwona Kucharska
fot. Ryszard Rzebko
Data publikacji: 24.10.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.