Data dodania: 07.11.2017

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Krakowie, pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka oraz tańsze bilety wstępu do wybranych instytucji. To część udogodnień gwarantowanych w ramach programu Kraków dla Rodziny „N". Wsparcie uzyskają nie tylko dzieci z niepełnosprawnością.

2 listopada ruszyła realizacja programu Kraków dla Rodziny „N". Tego dnia w urzędzie miasta odbyła się konferencja prasowa. W jej trakcie pierwsi beneficjenci odebrali Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. Stanowi ona potwierdzenie przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień.

- To wyjątkowy dzień, jako jedni z pierwszych w Polsce uruchamiamy program, który jest adresowany do rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Program, który powstał w efekcie rozeznań, jakie robiliśmy przeprowadzając badania na populacji rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, jak również informacji docierających do nas z organizacji pozarządowych - powiedział Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych.

Rozwiązanie wzorowane jest na programie Krakowska Karta Rodzinna 3+ (KKR3+). Do korzystania z nowej formy wsparcia uprawnione są nie tylko rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Również placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

Ulga dla rodziny
Program Kraków dla Rodziny „N" jest realizowany z około pięćdziesięcioma partnerami. W gronie tym są jednostki miejskie oraz podmioty prywatne. Ich liczba ma jeszcze wzrosnąć.

- Rodzeństwo czy rodzice mogą skorzystać z uprawnień przypisanych do karty bez konieczności obecności obok niepełnosprawnego dziecka. To też jest wartość dodana - powiedział Bogdan Dąsal.

Spersonalizowana karta identyfikacyjna upoważnia do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej w Krakowie. Ponadto gwarantuje pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka. Od grudnia zapewni zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym.

Miejskie teatry, muzea, baseny oraz krakowski ogród zoologiczny oferują co najmniej 50-procentowe zniżki na bilety wstępu dla beneficjentów programu. Ponadto partnerzy prywatni proponują różne zniżki związane z m.in. kulturą, rozrywką, zdrowiem, gastronomią oraz handlem.

- Idea jest bardzo fajna. Wiadomo, przejazdy komunikacją miejską dla całej rodziny to podstawowa korzyść z posiadania karty. Na pewno zniżki zachęcą do korzystania z różnych ofert. Mamy nadzieję, że instytucji będzie więcej, bo to dopiero początek. Karta pomoże zaoszczędzić trochę w domowym budżecie - powiedział Piotr del Fidali, posiadacz Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Złóż wniosek
Do programu może przystąpić 7,5 tys. rodzin. W nich uprawnionych do uzyskania wsparcia jest 35-40 tys. osób - tak wynika z przeprowadzonych analiz.
Kto otrzyma kartę? Niepełnosprawne dziecko do ukończenia 25. roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto rodzeństwo niepełnosprawnego dziecka do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia, jeśli uczy się w szkole lub szkole wyższej. Wnioskować też mogą uprawnieni członkowie rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Wsparcie otrzymają również uprawnione dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach, a także opiekunowie placówek.

- Krakowską Kartę Rodzinną przedłużamy na rok. Tutaj staraliśmy się to wydłużyć do pięciu lat, ale może być krócej, ponieważ warunkuje to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli orzeczenie będzie na dwa lata, to karta też na ten okres - poinformował Jan Żądło, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Wnioski o wydanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem są przyjmowane od 2 listopada. Można je składać w ośmiu lokalizacjach. Wśród nich znajdują się punkty w dwóch galeriach handlowych, czynne od poniedziałku do soboty.

We wniosku należy podać dane osobowe oraz informacje dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności. - Mamy nadzieję, że rodzice nie będą długo czekać na kartę. Będziemy się indywidualnie kontaktować. Prosimy, żeby wpisywać adres e-mailowy lub telefon - powiedział Jan Żądło.

Wniosek o wydanie/przedłużenie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem: www.krakow.pl/zalacznik/292703

Regulamin przyznawania, przedłużania ważności i korzystania z Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem oraz przystępowania przez partnerów do programu pod nazwą Kraków dla Rodziny „N": www.krakow.pl/zalacznik/292701

Zobacz galerię...

Tekst i fot. Marcin Gazda
Data publikacji: 07.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.