Data dodania: 08.11.2017

Poprawia się sytuacja osób z niepełnosprawnością na łódzkim rynku pracy

Mimo zmniejszającego się bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, wciąż potrzebne są działania na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy oraz adaptacji i przełamywania barier ze strony pracodawców – uważają uczestnicy konferencji "Niepełnosprawni na rynku pracy" w Łodzi.

O sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy i zwiększeniu ich szans na zatrudnienie dyskutowani w środę w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. przedsiębiorcy, osoby niepełnosprawne, władze uczelni wyższych, studenci oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji państwowych.

- Chcemy pokazać, że życie z niepełnosprawnością, w tym studiowanie i pracowanie w tych czasach jest możliwe i możemy sobie pomóc w tym wzajemnie – powiedział przed rozpoczęciem obrad prof. Tomasz Kostka, prorektor łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, który był współorganizatorem wydarzenia.
Poinformował, że czwartą edycję konferencji poprzedziło spotkanie pełnomocników uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych, którzy wskazali, co należy zmienić w obecnych przepisach dot. tej grupy.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła wskazał, że poziom stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadł w ostatnich latach o 5 pkt - do 12 proc. Dodał, że w 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy ponad 61 tys. ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, a w tej grupie było w tym czasie ok. 1 mln 297 tys. osób biernych zawodowo.

- Sytuacja zmienia się na lepsze, bo spada liczba osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, jak również zwiększa się liczba osób zatrudnionych. Zmiany idą w dobrym kierunku, bo jest większa społeczna akceptacja osób niepełnosprawnych. Widać, jak zwiększyła się dostępność obiektów publicznych, bo w tej chwili nie otrzyma się pozwolenia na budowę bez przystosowania takiego budynku dla osób niepełnosprawnych" – wyjaśnił wiceszef NIK.
Zaznaczył jednocześnie, że 12 proc. pozostających bez pracy osób niepełnosprawnych to nadal zdecydowanie więcej niż stopa bezrobocia wśród wszystkich obywateli wynosząca poniżej 7 proc. i dlatego potrzebne są kolejne działania na rzecz zatrudniania osób z tej grupy..

Przedstawiciele władz łódzkich uczelni podkreślali oferowane już wsparcie dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów.
- Długo zastanawialiśmy się, jaką formę rozwoju im zapewnić. Z pewnością nie wystarcza już pomoc czysto infrastrukturalna, dlatego weszliśmy bardzo mocno we wsparcie psychologiczne. Widzimy więc, że ten problem nie jest usystematyzowany żadnymi granicami. Dlatego ważne jest, że możemy spotkać się z pracodawcami i tak dostosować sposób pomocy naszym studentom z niepełnosprawnościami, by było im łatwiej kiedy skończą studia – powiedział prorektor Politechniki Łódzkiej Witold Pawłowski.

Zdaniem medalistki paraolimpiad w Turynie i Vancouver Katarzyny Rogowiec osoby z niepełnosprawnością największe szanse na zatrudnienie mają w administracji publicznej. - Uważam, że ten sektor robi najwięcej w tym ważnym temacie i jest najbardziej świadomy tego problemu. Daje też dobry przykład dla innych pracodawców. Sama swój najdłuższy staż pracy miałam w urzędzie w Krakowie – powiedziała obecna prezes Fundacji Avanti, działającej na rzecz m.in. wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
Jak dodała, największe znaczenie ma obecnie przełamywanie barier i stereotypów u pracodawców, ponieważ często, by pozyskać dobrego i lojalnego pracownika wystarczą niewielkie działania adaptacyjne z ich strony.

- Od pracodawców oczekuję zrozumienia dla różnorodności. Najważniejsze jest, by nie odsuwać się od siebie i jakiegokolwiek rodzaju niepełnosprawności, a być w stanie go zaakceptować i współdziałać. Nie mieć obaw, że niedowidzenie, wszelkiego rodzaju choroby, czy dysfunkcje mogą kogoś wykluczyć z codziennego funkcjonowania. Myślę, że każdy biznesmen ma dużo odwagi i chęci do przełamywania pewnych barier. Może jedynie nie wie, jak wkomponować osoby niepełnosprawne do swoich zespołów – zaznaczyła Rogowiec.

Wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela poinformował o poprawiającej się sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Jak wskazał tylko w tym roku z rejestru bezrobotnych ubyło 300 osób z niepełnosprawnością. - To pokazuje, że jest duże zrozumienie ze strony pracodawców i wiele mechanizmów aktywizacji zawodowej przygotowanych przez administrację rządową i samorządową. Nie bez znaczenia jest też zaangażowanie wyższych uczelni. Tylko przy takim synergicznym, wspólnym działaniu jesteśmy w stanie pokazać, że osoba niepełnosprawna może być pełnoprawnym partnerem i pracownikiem – zaznaczył.

Podkreślił znaczenie włączenia do środowej dyskusji przedsiębiorców, bo – jak mówił – od ich zrozumienia, determinacji i zaangażowania zależy, czy wszelkie działania mają sens. - Mam nadzieję, że po tej konferencji będziemy mieli kolejne wskazówki, co robić, aby ten rynek był jeszcze bardziej otwarty na pracowników z niepełnosprawnością - powiedział wiceprezydent Łodzi. (PAP)

Bartłomiej Pawlak, oprac. kat

Data publikacji: 08.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.