Data dodania: 15.11.2017

W świecie postępującej techniki seniorzy nie mogą czuć się wykluczeni

W szybko rozwijającym się świecie, w którym na porządku dziennym jest korzystanie z internetu i smartfonów, seniorzy nie mogą czuć się wykluczeni - mówił 14 listopada, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Marszałek spotkał się w Senacie z grupą seniorów. Tematem spotkania była m.in. aktywność seniorów w sieci, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, a przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.
- Naszym bardzo ważnym zadaniem jest aktywizowanie się wzajemnie, żebyśmy wyciągali do siebie rękę, żebyśmy wychodzili z różnymi inicjatywami - mówił marszałek, dodając, że sam obchodzi dzisiaj 62. urodziny.

Karczewski podkreślił, że rolą rządzących jest wspieranie seniorów i pomaganie im. W tym kontekście wymienił decyzje rządu o obniżeniu wieku emerytalnego. Zaznaczył jednak, że nie jest to nakaz zaprzestania jakiejkolwiek aktywności.
Zdaniem marszałka, wprowadzenie pełnej informatyzacji może m.in. znacznie skrócić kolejki w służbie zdrowia. Karczewski podziękował seniorom i złożył najlepsze życzenia z okazji ich święta.

Na spotkaniu zostały przedstawione projekty różnych organizacji mające na celu aktywizacje seniorów. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Krystyna Lewkowicz, przypomniała że porozumienie od 12 lat zajmuje się szkoleniem informatycznym seniorów.
- Obserwuję, że zapotrzebowanie na te szkolenia podlega pewnej rewolucji, ponieważ coraz więcej seniorów jest wyszkolonych w zakresie podstawowym i chce się dalej uczyć i pogłębiać wiedzę - podkreśliła.

Dodała, że od dwóch lat Porozumienie zajmuje się edukacją w zakresie cyberbezpieczeństwa w sieci. Podkreśliła, że w tym temacie pojawiają się zarówno szanse jak i zagrożenia. - Jeśli chodzi o szanse, to jest to edukacja, nawiązywanie kontaktów, media społecznościowe, zakupy w sieci czyli cały szereg korzyści korzystania z sieci - wskazywała Lewkowicz. Dodała, że internet niesie ze sobą zagrożenia dotyczące m.in. przestępstw bankowych.

Swój program aktywizacji seniorów przedstawił również Caritas. Koordynator projektu "Senior niewykluczony" w diecezji białostockiej Marcin Tuchlej podkreślił, że celem projektu jest przeszkolenie w ciągu trzech miesięcy 100 osób, powyżej 60. roku życia, w zakresie korzystania z nowych technologii. Szkolenia dotyczą m.in. obsługi komputera, smartfonów, aparatu cyfrowego i innych sprzętów elektronicznych.

Inną inicjatywę przedstawiła redaktor naczelna portalu C@feSenior Alicja Dutkiewicz. Portal jest skierowany do osób starszych, które mogą znaleźć tam informacje o emeryturach, sanatoriach, zdrowiu i urodzie, czy przepisach kulinarnych.
- Seniorzy są cyfrowi, szukają swojego miejsca w sieci, potrzebują tego i mam nadzieję, że C@feSenior takim miejsce dla nich będzie - podkreśliła Dutkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu seniorów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji i inicjatyw obywatelskich. (PAP)

Karolina Kropiwiec, oprac. sza

Data publikacji: 15.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.