Data dodania: 17.11.2017

Nagroda RPO im. dr. Macieja Lisa dla Marka Wysockiego

Dr hab. Marek Wysocki, architekt i społecznik, otrzymał 16 listopada we Wrocławiu Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa. Nagroda jest wręczana osobom szczególnie zaangażowanym w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar powiedział, że prof. Wysocki łączy wielką pasję naukową ze społecznym zaangażowaniem. - Promuje on najlepsze standardy, jeśli chodzi o pomoc osobom niepełnosprawnym, świetnie też współpracuje z rzecznikiem praw obywatelskich. (...) Prof. Wysocki tworzy rozwiązania systemowe w architekturze, które pomagają wszystkim - mówił Bodnar.

Wysocki podkreślił, że celem jego działalności jest budowanie miast dostępnych dla wszystkich. - Chodzi o to, by budować miasta, które będą wielopokoleniowe, (...) np. projektując nowe przestrzenie w Gdyni, staramy się, aby co 150, 200 metrów był miejsca odpoczynku dla osób starszych - mówił profesor.

Marek Wysocki to naukowiec i społecznik działający na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością. Jest dyrektorem Centrum Projektowania Uniwersalnego, profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i członkiem Komisji Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych przy RPO, a także autorem ponad 70 publikacji dotyczących projektowania dla wszystkich i audytorem dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Opracował m.in. poradnik RPO pt. "Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom".

Naukowiec jest też twórcą programów edukacyjnych dla studentów, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Opracował Standardy Dostępności przestrzeni publicznych i konsekwentnie prowadzi działania na rzecz ich wdrożenia w samorządach lokalnych. Za popularyzowanie idei projektowania uniwersalnego został nagrodzony Medalem "Gdynia bez Barier".

Nagrodę im. doktora Macieja Lisa ustanowił rzecznik praw obywatelskich, aby uhonorować pamięć Macieja Lisa – pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który zmarł w kwietniu 2015 r. Jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Pierwszą osobą, która otrzymała to wyróżnienie, był poseł Sławomir Piechota.(PAP)

Piotr Doczekalski
Data publikacji: 17.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.