Data dodania: 23.11.2017

6 grudnia posiedzenie IV Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych

Wypracowanie rekomendacji dla PE w kwestii praw osób niepełnosprawnych jest celem IV Europejskiego Parlament Osób Niepełnosprawnych, którego posiedzenie odbędzie się 6 grudnia w Brukseli. Wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich państw członkowskich UE, Polskę będzie reprezentować 51 osób.

Tegoroczne obrady w Brukseli będą poświęcone kwestii dostępności wyborów dla osób z niepełnosprawnością, realizacji Konwencji ONZ o prawach tych osób, a także europejskiej strategii w sprawie osób niepełnosprawnych na lata 2020-2030.

22 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie przygotowawcze reprezentantów Polski na IV Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk osób z niepełnosprawnościami, którzy będą delegatami. Uczestnicy spotkania mogli się zapoznać z tematyką debat, które odbędą się podczas posiedzenia parlamentu, mieli również okazję wypracować wspólne stanowiska, które zostaną przedstawione w wystąpieniach na forum parlamentu.

Jednym z głównych tematów tegorocznych obrad Parlamentu Osób Niepełnosprawnych będzie kwestia dostępności udziału w wyborach osób niepełnosprawnych. Obradami tej sesji będzie kierował europoseł Marek Plura.

Jak podkreślił Plura w rozmowie z PAP, że Polska ma najwięcej w UE udogodnień wyborczych dla osób niepełnosprawnych. Europoseł zaznaczył, że przedstawiciele z Polski jadą do Brukseli, żeby "podzielić się rozwiązaniami obowiązującymi w naszym kraju, tym, co się sprawdziło, a także zgłosić to, co jeszcze można udoskonalić".

"Odbieram ze smutkiem projekty związane z ograniczeniem udziału w wyborach osób niepełnosprawnych" – powiedział Marek Plura. Dodał, że ma nadzieję, że "projektowane ograniczenia nie zostaną wprowadzone, bo warto umożliwić osobom niepełnosprawnym dostęp do demokracji i udział w wyborach".

Prezes zarządu Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz powiedział PAP, że celem spotkania w Brukseli są rozmowy o prawach osób niepełnosprawnych, ponieważ "w UE ich prawa nie są w pełni respektowane". Jako jeden z postulatów wskazał zwiększenie dostępności wyborów dla osób głuchych. "Informacje wyborcze są tłumaczone na język migowy, ale programy komitetów wyborczych już nie" - powiedział.
Zdaniem Kotyniewicza grupą wykluczoną z udziału w wyborach są również osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebowałyby "tekstów wyborczych łatwych do zrozumienia".

"W Polsce mamy już wypracowane pewne standardy dotyczące wyborów i chcemy się tym pochwalić w UE, ale wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Chcielibyśmy, żeby Parlament Europejski przyjął rezolucję zobowiązującą kraje członkowskie do stworzenia pełnej dostępności do informacji wyborczej dla wszystkich obywateli" – powiedział prezes PZG. (PAP)

Anna Dudzik
Data publikacji: 23.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.