Data dodania: 21.11.2017

Oczekujemy lepszej dostępności świadczeń rehabilitacyjnych

Oczekujemy, że na skutek zmian w systemie ochrony zdrowia - m.in. wprowadzenia sieci szpitali - dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych poprawi się - podkreśliła 20 listopada wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Wiceminister zdrowia wzięła udział w spotkaniu w Sejmie pt. "Polska Szkoła Kompleksowej Rehabilitacji. Analiza prawno-porównawcza instytucjonalnych rozwiązań".

Szczurek-Żelazko powiedziała: - Szpitale, które znalazły się na liście systemu zabezpieczenia szpitalnego są zobligowane, aby zabezpieczyć kontynuację świadczeń rehabilitacyjnych po różnego rodzaju zdarzeniach: udarach, zdarzeniach urazowych. - Szpitale, które znajdują się w sieci szpitali mają obowiązek zabezpieczyć kontynuację leczenia rehabilitacyjnego w zależności od potrzeb: albo w zakresie leczenia stacjonarnego, czy oddziale dziennym, czy innych formach finansowanych ze środków publicznych"- podkreśliła.

Dodała, że efekty zmian w systemie ochrony zdrowia będzie można zaobserwować w perspektywie kilku miesięcy.
Jak mówiła, ministerstwo oczekuje, iż w niedługim czasie dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych ulegnie poprawie. - Szczególnie w przypadkach, kiedy pacjent rzeczywiście wymaga, w bardzo krótkim okresie, tej rehabilitacji - dodała.

Zapowiedziała, że obecnie trwają prace w Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji, mające na celu analizę procedur rehabilitacyjnych. - Efektem końcowych tych analiz będzie przygotowanie konkretnej wyceny procedur medycznych - oświadczyła Szczurek-Żelazko. - Wartość wycen będzie miała wpływ na dostępność, liczbę podmiotów, które pojawią się na rynku, na mapie świadczeniodawców, którzy będą realizować tego typu świadczenia. Te prace są daleko zaawansowane - zapewniła.

Z kolei p.o. prezesa PFRON Dorota Habich podkreśliła, że osoby z niepełnosprawnościami w kwestii rehabilitacji dostrzegają fakt dużego rozproszenia instytucjonalnego. - Mówią też o braku koordynacji w systemie, braku informacji, jak się w tym systemie poruszać - wyliczała. Dodała, że niepełnosprawni także zwracają uwagę, że zbyt późno dostają się na rehabilitację medyczną.

Zaznaczyła, że PFRON i ZUS przygotowały pilotażowy program ws. kompleksowej rehabilitacji. - Ze środków europejskich przystąpiliśmy do realizacji programu, opracowania i wdrożenia ośrodków kompleksowej rehabilitacji, gdzie osoby skierowane przez lekarzy, na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, będą mogły jednocześnie korzystać z rehabilitacji medycznej, społecznej, psychologicznej. Ale też na wczesnym etapie również z rehabilitacji zawodowej, gdzie będą dostępne środki do diagnozy zdolności dalszego wykonywania wyuczonego zawodu, potrzeby przekwalifikowania, zdobycia dodatkowych kompetencji - wyjaśniała.

Habich podkreśliła, że przewidziano otwarcie takich ośrodków w czterech regionach Polski. - Planujemy, że uczestnikami tej rehabilitacji będzie 600 osób - powiedziała. (PAP)

Paweł Żebrowski, oprac. kat
Data publikacji: 21.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.