Data dodania: 28.11.2017

MRPiPS przygotowało program dofinansowania usług opiekuńczych "Opieka 75 plus"

13,5 tys. seniorów z małych gmin ma być objętych nowym programem ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej "Opieka 75 plus" - zapowiedziała szefowa tego resortu. Ma być więcej godzin usług opiekuńczych dla tych seniorów, którzy już z nich korzystają. Zwiększyć się ma także krąg odbiorców takich usług.

Minister pracy Elżbieta Rafalska na konferencji prasowej poinformowała, że od 28 listopada o pieniądze na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz opiekuńczych usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku powyżej 75. roku życia mogą występować gminy do 20 tys. mieszkańców.

Na program w pierwszej edycji przeznaczone ma być 57,4 mln zł. Resort szacuje, że wsparciem z programu może być objętych 13,5 tys. seniorów. Minister.zwróciła uwagę, że program jest dedykowany do osób samotnych, które ukończyły 75 lat. - Sytuacja emerytów, tych którzy są sami i którzy mają niskie świadczenia, jest zawsze zdecydowanie trudniejsza niż sytuacja osób w gospodarstwach dwuosobowych - mówiła Rafalska.
Dodała, że celem programu jest także aktywizacja osób starszych. Przekonywała, że w mniejszych samorządach jest większe zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne. - Chcemy zainteresować samorządy rozwijaniem usług opiekuńczych. Uważamy, że tu są nie do końca zdiagnozowane potrzeby - oświadczyła szefowa MRPiPS.

Program "Opieka 75 plus" nie jest jedynym skierowanym do osób w podeszłym wieku, który rusza 28 listopada. Rafalska podkreśliła, że rozpoczął się także nabór wniosków do programu "Senior plus". - Mamy na ten cel sporą kwotę, 80 milionów zł. Z tych środków mogą korzystać samorządy na to, by przygotować, zmodernizować obiekty na domy dziennego pobytu „Senior plus". Na ten cel mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł - powiedziała. Dodała, że samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na prowadzenie klubów seniora.

Wiceminister rodziny i pracy Elżbieta Bojanowska zwróciła uwagę, że w sytuacji starzejącego się społeczeństwa polityka wobec osób starszych jest jednym z priorytetów. - Dlatego ministerstwo rodziny wychodzi z pakietem programów skierowanych dla osób starszych. W 2018 r. chcemy przeznaczyć na nie ok. 150 mln zł - mówiła.
Zwróciła uwagę, że program "Senior plus" spotkał się z dużym zainteresowaniem samorządów. - W tym roku zbudujemy ok. 100 nowych klubów „Senior plus". W domach dziennego pobytu oraz klubach na koniec tego roku będzie ok. 7 tys. miejsc dla osób starszych - powiedziała. Wyjaśniała, że kluby i domy dziennego pobytu zapewniają seniorom m.in. usługi socjalne, posiłek, rehabilitację, zajęcia edukacyjne, aktywność ruchową.

Program „Opieka 75+" jest adresowany do małych gmin. Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te samorządy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej – na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

MRPiPS zwróciło uwagę, że każdego roku jest obserwowany wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2016 roku w stosunku do roku poprzedniego w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich liczba osób, które korzystały z usług opiekuńczych, wzrosła o ok. 7 proc. W 2015 roku było to 88 096 osób, a rok później już 94 209 osób. Pomimo tego resort podkreślił, że w około 430 gminach (17 proc. gmin) w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Minister zwróciła uwagę, że po wprowadzeniu "Programu Rodzina 500 plus" i innych programów zmieniła się sytuacja osób korzystających z pomocy społecznej. - Mniej osób korzysta z zasiłków okresowych, celowych, z zasiłków przeznaczonych na zakup odzieży, mniej osób korzysta z dożywiania. Poprawiła się sytuacja rodzin z dziećmi i ogólnie liczba beneficjentów korzystających z pomocy społecznej zmalała. Nie bez znaczenia jest sytuacja na rynku pracy, mniejsze bezrobocie i rosnące wynagrodzenia- mówiła.(PAP)

Olga Zakolska, Paweł Żebrowski, oprac. sza

Data publikacji: 28.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.