Data dodania: 28.11.2017

Komisja za niepodejmowaniem prac ws. petycji dot. języka migowego w Konstytucji

Senacka komisja ds. Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła 28 listopada wniosek o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją dot. wpisania do Konstytucji zapisu o polskim języku migowym.

Za przyjęciem wniosku było 4 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Senator Michał Seweryński (PiS) uzasadniając swój wniosek powiedział: - Wprowadzanie odpowiednich przepisów o języku migowym jako dobru kultury, wartości kulturalnej do Konstytucji to nie jest dobrze uzasadniony wniosek.
Senator podkreślił, że jako osoba mająca na co dzień kontakt z osobami korzystającymi z języka migowego wie, jakie dla nich jest ważne narzędzie komunikacji i że prawa takich osób powinny być należycie zabezpieczone, zwłaszcza jeżeli chodzi o media. Ale - jego zdaniem - potrzebne są przepisy na szczeblu ustawowym, a niekoniecznie o charakterze konstytucyjnym.

Petycja o tej samej treści trafiła we wrześniu na biurko prezydenta.
"My, Głusi, nie jesteśmy osobami niepełnosprawnymi i nie chcemy być tak postrzegani w polskim prawodawstwie i społeczeństwie, lecz traktowani jako mniejszość językowo-kulturowa ze swoją kulturą, językiem, historią i pięknym językiem, czyli Polskim Językiem Migowym (PJM)" - podkreślają autorzy petycji.

Zwracają uwagę, że w wielu krajach Europy Zachodniej oraz z Stanach Zjednoczonych głusi są traktowani w prawodawstwie jako mniejszość kulturowa i językowa. W niektórych krajach UE, np. w Finlandii i na Węgrzech język migowy został wpisany do konstytucji jako równoprawny język narodowy.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji. Chce, by referendum to odbyło się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. lub trwało dwa dni: 10 i 11 listopada. Autorzy petycji proponują, by w tym referendum znalazło się także pytanie dotyczące PJM.

Polski Język Migowy (PJM) jest naturalnym językiem głuchych, odrębnym od języka polskiego. Posiada własną gramatykę wizualno-przestrzenną, a jego struktura nie jest oparta na gramatyce języka polskiego. Posługujące się nim osoby używają tylko pojedynczych słów jako kluczy, np. "jutro kawa południe", często mają trudności ze zrozumieniem tekstu pisanego.

PJM nie należy mylić z SJM (systemem językowo-migowym) - sztucznym tworem powstałym z połączenia elementów języka polskiego i PJM, opartym na gramatyce języka polskiego. SJM został stworzony przez osoby słyszące w latach 60. ubiegłego wieku, by ułatwić komunikację z osobami niesłyszącymi i pomóc im w nauce języka polskiego. Oznacza to, że osoba posługująca się SJM wypowiada zdanie zgodnie z szykiem gramatycznym języka polskiego, dodając do tego znaki języka migowego.(PAP)

Olga Zakolska, Paweł Dembowski

Data publikacji: 28.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.