Data dodania: 29.11.2017

Minister Rafalska wręczyła pierwsze nowe legitymacje nieepełnosprawnych

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska 29 listopada uroczyście wręczyła w Warszawie pierwsze nowe legitymacje niepełnosprawnych. Dokumenty mają formę plastikowych kart, są wielkości karty kredytowej.

Minister przypomniała, że legitymacje są dokumentem poświadczającym status osoby, której ją przyznano. Dzięki nim osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z wielu ulg i zniżek, w tym do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej i transportu zbiorowego w całym kraju. Dlatego - jak zaznaczyła - forma karty ma duże znaczenie dla osób, które się nią posługują.

- Dotychczasową kartonikową legitymację - nietrwałą, nieporęczną ze względu na wymiary - zastępuje nowa legitymacja, karta poliwęglanowa. Jest odpowiedzią na oczekiwania osób niepełnosprawnych. Nowa karta jest bardziej funkcjonalna i odpowiada aktualnym trendom - podkreśliła minister.
Przypomniała, że ministerstwo, chcąc zapewnić nowym legitymacjom najwyższą jakość, zleciło produkcję Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych; dystrybucją dokumentów zajmą się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Poinformowała, że złożono 50 tys. wniosków o wydanie nowych legitymacji.

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, przypomniał, że wszystkie koszty związane z produkcją nowych kart, ich personalizacją, dystrybucją ponosi budżet państwa. - Osoby niepełnosprawne będą je otrzymywać bezpłatnie - podkreślił. Jednocześnie zaznaczył, że wszystkie dotychczasowe legitymacje nadal są ważne, można się nimi posługiwać. Dotychczasowe legitymacje zachowają ważność na czas w nich określony. Dotyczy to także legitymacji wydanych na stałe, te bowiem zachowują ważność bezterminowo.

Jak zapewnił dyrektor ds. handlowych PWPW Michał Zborowski, nowe legitymacje osoby niepełnosprawnej wykonywane są tą sama technologią co dowody osobiste - mają te same zabezpieczenia i taką samą, 10-letnią gwarancje trwałości.

Zborowski poinformował, że spersonalizowano już 30 tys. nowych legitymacji. Do 6 grudnia zostaną one przekazane do 300 powiatowych zespołów.

- Wydaje się niezniszczalna, jest wspaniała - tak o nowej legitymacji mówiła Bożena Zwolińska, jedna z pierwszych osób w kraju, które odebrały nowy dokument w środę z rąk minister rodziny.

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane na nowych zasadach. Legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby z niepełnosprawnością, która składając go, musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności albo o jej stopniu.

Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o jej stopniu albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż 5 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność) lub 10 lat (w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia).

Nowe legitymacje na awersie mają białe tło z pastelowym, szaro-niebieskim deseniem układającym się w koncentryczne okręgi, w lewym górnym rogu karty jest napis LON (Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej), w którym literę "O" zastępuje ikonka symbolizująca osobę na wózku. Na dole karty znajdują się białe ikonki z symbolami niepełnosprawności: osoba na wózku, niepełnosprawność słuchu, wzroku, intelektualna, osoba z laską, pies asystujący, ręce symbolizujące język migowy. Na rewersie jest taki sam deseń: po lewej stronie okrągłe, białe ikonki z symbolami niepełnosprawności na pastelowym, szaro-niebieskim tle.

Informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności są zamieszczane wyłącznie za pomocą kodu QR. Umieszczane są wyłącznie na wniosek osoby posługującej się kartą.

Nowe legitymacje mają oznaczenia w alfabecie Braille'a, a także napisy w językach angielskim i francuskim.

Wzór nowej legitymacji wyłoniono w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wygrał go Piotr Felszyński. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka, oprac. kat

fot. MRPiPS
Data publikacji: 29.11.2017 r


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.