Data dodania: 30.11.2017

Rekordowa liczba uczestników z Polski weźmie udział w IV Europejskim Parlamencie Osób Niepełnosprawnych w Brukseli

W środę 6 grudnia do europejskiej stolicy przyjedzie prawie setka uczestników z naszego kraju - parlamentarzystów, reprezentantów organizacji pozarządowych, dziennikarzy, przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami.

- W historii obrad Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych jeszcze nigdy nie było tylu reprezentantów z naszego kraju. To będzie bardzo silny głos! Cieszę się, że będziemy licznie obecni na tym ważnym ogólnoeuropejskim forum. Jako Polska będziemy mocno nadawali ton w dyskusji - mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura, który koordynuje przyjazd delegatów z Polski.

Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych zbiera się średnio raz na pięć lat w sali obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Z tą różnicą, że w ławach poselskich zasiadają nie europosłowie, a przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ich celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska, w którym zwracają się do Parlamentu Europejskiego o konkretne działania w ich sprawie.

Jednymi z głównych tematów tegorocznych obrad będzie kwestia dostępności wyborów. Chodzi o wypracowanie uniwersalnego rozwiązania, które pozwoli skończyć z dyskryminacją w sytuacji, w której wyklucza się z udziału w głosowaniach osoby z różnymi niepełnosprawnościami - na przykład z powodu niedostępności lokali wyborczych, albo źle przystosowanych kart do głosowania. To szczególnie ważny wątek w kontekście prób ograniczania tych praw w Polsce. Tematem debaty będzie także kwestia realizacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Delegaci wyznaczą także priorytety odnośnie Europejskiej Strategii w Sprawie Osób Niepełnosprawnych 2020-2030.

W inauguracji tegorocznego Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych weźmie udział m.in. prezydent Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.

Podczas obrad Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych pojawi się także jeszcze jeden mocny polski akcent. Wieczorem, w ramach imprezy towarzyszącej delegaci z całej Europy będą mieli okazję zobaczyć pokaz filmów z Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja", związanego z tematyką niepełnosprawności, którego 14. edycja odbyła się w Koszalinie. Pokaz współorganizowany jest przez europosła Marka Plurę.

pr
Data publikacji: 30.11.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.