Data dodania: 05.12.2017

Certyfikaty dla obiektów kultury przystosowanych dla niepełnosprawnych

33 obiekty kultury w Małopolsce otrzymały 4 grudnia certyfikaty dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zaświadczenia instytucjom przyznał zarząd województwa małopolskiego, a obiekty testowali niepełnosprawni.

"Te certyfikaty to pomysł samorządu województwa małopolskiego. Jesteśmy tu prekursorami w skali kraju" – powiedział członek zarządu woj. małopolskiego Leszek Zegzda. Podkreślił, że w komisji oceniającej instytucje zasiedli nie tylko przedstawiciele placówek kultury, naukowcy, przedstawiciele NGO, ale także osoby z niepełnosprawnościami, które uczestniczyły w testowaniu obiektów.

Świadectwa dostępności otrzymały 33 obiekty, należące do 22 instytucji, głównie w Krakowie, ale i w Nowym Sączu, Zakopanem, Wadowicach, Gorlicach, Lusławicach, Tarnowie oraz Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

Certyfikaty województwo przyznało w trzech kategoriach: dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu, zgodnie z "Wytycznymi dostępności 2017" - standardami wypracowanymi przez ekspertów w ramach projektu "Małopolska. Kultura wrażliwa".

W ramach tego projektu małopolskie placówki kultury mają także w kolejnych latach udoskonalać swoją ofertę dla osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku wyróżnione instytucje usunęły bariery architektoniczne, wprowadziły dodatkowe udogodnienia i oznakowania przestrzeni, przygotowały ofertę m.in. ścieżki zwiedzania z audiodeskrypcją, tłumaczenia na język migowy. Prawie 500 pracowników z 23 instytucji wzięło udział w szkoleniach z zasad savoir-vivre oraz profesjonalnej obsługi gości z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Przyznane certyfikaty dla wybranych obiektów to – jak zaznaczył członek zarządu – dopiero początek projektu służącego wyrównywaniu szans. W następnych latach kolejne jednostki będą mogły otrzymać certyfikaty.

Bezpośrednim realizatorem projektu koordynowanego i finansowanego przez województwo jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. (PAP)

Autor: Beata Kołodziej

bko/ jw/
Data publikacji: 05.12.2017 r.


Projekt pn. Opracowywanie i wydawanie czasopisma i portalu „Nowe Nasze Sprawy” – Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, realizowany w okresie 01.04.2017 r.-31.12.2017 r. jest współfinansowany ze środków PFRON.